Logo UHasselt

menu

SOLK symposium


SOLK symposium

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CENTRAAL WERKENDE BEHANDELINGEN VOOR PRIKKELBARE DARMSYNDROOM: WHERE ARE WE, AND WHERE ARE WE GOING.

 

De ‘Rome IV’ expert consensus criteria definiëren prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en andere functionele gastrointestinale aandoeningen als stoornissen van de interactie tussen het maagdarmstelsel en de hersenen via de zogenaamde ‘gut-brain axis’. Dit vormt de rationale voor behandelingen die inwerken op deze interactie in het algemeen en de centrale component ervan in het bijzonder. In mijn bijdrage geef ik een overzicht van de recente evoluties op het vlak van behandeling voor PDS die primair inwerken op de centrale mechanismen van de gut-brain axis. Concreet bespreek ik de werkingsmechanismen, efficiëntie en praktische aspecten van zowel psychotherapeutische (cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie) als farmacologische (‘neuromodulatoren’) behandelingsopties. Ik sluit af met het identificeren van beperkingen in de huidige evidentie en het formuleren van prioriteiten voor onderzoek om deze beperkingen in te vullen.

  Prof. Dr. Lukas Van Oudenhove studeerde af als arts aan de KU Leuven in 2001, waarna hij zijn opleiding tot psychiater in het UZ Leuven combineerde met doctoraatsonderzoek rond psychobiologische mechanismen van onverklaarde maagklachten aan de KU Leuven, gesteund door een doctoraatsbeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)-Vlaanderen. Na het voltooien van zijn specialisatie-opleiding en doctoraat in 2008 zette hij zijn onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen aan het Translationeel Onderzoekscentrum voor Gastrointestinale Aandoeningen (TARGID) van de KU Leuven (2009-2012). In Oktober 2012 werd hij benoemd tot onderzoeksprofessor van het KU Leuven Bijzonder Onderzoeksfonds, wat hem toeliet zijn eigen onderzoeksgroep binnen TARGID uit te bouwen, het Laboratorium voor Brain-Gut Axis Studies (LaBGAS). De multidisciplinaire onderzoekslijnen van zijn groep bestrijken uiteenlopende aspecten van de communicatie tussen het maagdarmstelsel en de hersenen, waaronder de psychobiologie van gastrointestinale symptoomperceptie, de controle van honger en voedselinname en, meest recent, de invloed van subliminale signalen uit het maagdarmstelsel op psychologische processen en hun basis in de hersenen. Het onderzoek van Prof. Van Oudenhove is international gerespecteerd, met meer dan 130 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften en tal van presentaties op internationale wetenschappelijke meetings. Hij werd ook onderscheiden met een aantal internationale wetenschappelijke prijzen uitgereikt door verschillende medisch-wetenschappelijke verenigingen waaronder de American Psychosomatic Society, de American Gastroenterological Association en United European Gastroenterology. Tenslotte was hij ondervoorzitter van het internationale “Rome IV” expertencommittee rond psychosociale aspecten van functionele maagdarmklachten.