Logo UHasselt

menu

SOLK symposium


SOLK symposium

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EVIDENCE-BASED BEHANDELING VOOR PATIËNTEN MET EEN CONVERSIESTOORNIS.

Conversiestoornis (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis) wordt vaak omschreven als ‘een mysterieuze ziekte’ of verward met nabootsing, door zowel hulpverleners als leken. Dit is eigenlijk raar, omdat er steeds meer wetenschappelijk onderzoek is betreffende ontstaanswijze en diagnostiek. Hoe kan ik conversie onderscheiden van nabootsing? Hoe leg ik uit aan een patiënt wat een conversiestoornis is? Van oudsher wordt in de etiologie van conversiestoornis een link gelegd met psychische stressoren of trauma: klopt dat eigenlijk wel? Of is het blijven zoeken naar psychische stressoren of trauma juist schadelijk voor patiënten? Tot slot zal ingegaan worden op de Zorgstandaard Conversiestoornis (2017, Akwa). Bestaan er effectieve behandelingen? En hoe motiveer ik de patiënt hier dan voor? In deze presentatie wordt, onderbouwd met wetenschappelijk bewijs en handige gesprekstechnieken, antwoord op deze vragen gegeven.

 

Dr. Lineke Tak is als psychiater werkzaam bij Dimence in Deventer op een multidisciplinair Specialistisch Centrum voor SOLK en somatisch-symptoomstoornissen. Ze zit in de begeleidingscommissie van het project Grip op Klachten en is bestuurslid van het landelijk Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK). Zij is tevens mede-oprichtster van de website solk.nl, waar wekelijks bericht wordt over het nieuws en het meest recente wetenschappelijke onderzoek over SOLK.