Logo UHasselt

menu

SOLK symposium


SOLK symposium

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MULTIDISCIPLINAIRE BEHANDELING VAN SOLK: OP WEG NAAR MEER GEPERSONALISEERDE ZORG.

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een TOPGGz instelling waar patiënten met ernstige en complexe somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) worden behandeld. In vogelvlucht zal de behandeling van Eikenboom worden gepresenteerd. Het accent zal vervolgens liggen op het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Onder druk van de doelmatigheidshype leek de gepersonaliseerde zorg even helemaal van het podium, maar de roep om een meer gepersonaliseerde zorg is op dit moment weer sterk. Zelfbepalingstheorie biedt een grondslag voor een invulling van behandeling die is gebaseerd op behoeften, waarden en doelen van de persoon. Een meer gepersonaliseerde behandeling bij somatisch-symptoomstoornis kan zorgen voor grotere effecten die beter beklijven. In de afgelopen decennia is behandeling weliswaar effectief gebleken, maar de omvang van effecten viel tegen. Dit kan reflecteren dat de stoornis moeilijk is te behandelen, maar het kan ook zijn dat te weinig rekening wordt gehouden met de heterogeniteit van de groep, dat te weinig gebruik wordt gemaakt van effectmetingen die passen bij kleine groepen, en dat de uitkomstmaten niet goed zijn. In de lezing worden resultaten van (profielen) onderzoek naar heterogeniteit bij somatisch-symptoom stoornis gepresenteerd. Ook zal worden getoond hoe effecten van compassietraining individueel worden geëvalueerd. Tenslotte zal er aandacht zijn voor de zoektocht naar nieuwe, beter passende uitkomstmaten.

Dr. Saskia van Broeckhuysen is senior onderzoeker en klinisch psycholoog bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom en is gespecialiseerd in de behandeling van mensen somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Het onderzoek van  Eikenboom  is gericht op  evaluatie van de behandeling. In de komende jaren ligt daarbij het accent op gepersonaliseerde innovatieve zorg. Inhoudelijk betekent dit dat naast onderzoek naar het effect van lopende behandelingen  sprake is van onderzoek naar 1) het effect van en mediërende factoren in nieuwe behandelingen (lichaamsgerichte mentalisatie bevorderende therapie, compassietraining), 2) welke behandeling het beste past bij welke persoon: met name psychologische profielen als voorspeller van behandelsucces, en 3) de ontwikkeling van gepersonaliseerde behoeften en uitkomstmaten.