Logo UHasselt

menu

SOLK symposium


SOLK symposium

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PSYCHOBIOLOGISCHE MECHANISMEN VAN PERCEPTIE VAN VERMOEIDHEIDSKLACHTEN IN CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM.

Zo’n 20 000 mensen in België lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), een aandoening die gekenmerkt wordt door aanhoudende vermoeidheid die niet voldoende verklaard kan worden door gekende medische of psychiatrische aandoeningen. Ondanks decennia aan intensief onderzoek blijven de mechanismen die CVS onderliggen onduidelijk. Het is echter hoogstwaarschijnlijk dat CVS, zoals andere zogenaamde functionele syndromen, een product is van complexe interacties tussen biologische en psychologische factoren, en dat er grote interindividuele verschillen zijn in hoe CVS tot stand komt. Waar biomedische en biologisch psychologische studies voornamelijk gefocust hebben op mogelijke problemen in het immuunsysteem en het neuro-endocrien stresssysteem, zoals het autonoom zenuwstelsel en de HPA-as, zoeken gezondheidspsychologen een verklaring in symptoomperceptieprocessen; er is immers geen 1- op 1 relatie tussen wat er zich afspeelt in het lichaam en wat men uiteindelijk waarneemt. Deze verschillende onderzoekstradities hebben significant bijgedragen tot onze huidige kennis over CVS, maar bieden ons geen integratief model, en houden weinig rekening met de heterogeniteit eigen aan CVS. Tijdens deze uiteenzetting willen wij dan ook een project voorstellen waarin wij de link tussen psychologische risicofactoren, (psycho)biologische dysfuncties en symptoomperceptie willen onderzoeken bij CVS patiënten, en op zoek gaan naar subgroepen in de pathofysiologie van CVS. Dit is immers broodnodig om behandelingsstrategieën te optimaliseren en personaliseren.

Dr. Maaike Van Den Houte is theoretisch en onderzoekspsycholoog en rondde in 2017 haar doctoraat rond “symptoomperceptieprocessen bij functionele syndromen” af. Momenteel werkt zij als academisch medewerker aan de faculteit Revalidatiewetenschappen aan UHasselt en als postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoekgroep voor Gezondheid, Emotie, Cognitie en Geheugen aan UCLouvain. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich op de meting van interoceptie- en symptoomperceptieprocessen, op de link tussen interoceptie/symptoomperceptie en de dysfunctie van het fysiologisch stresssysteem, en op hoe deze mechanismen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en instandhouding van chronische lichamelijke klachten.