Logo UHasselt

menu

SOLK symposium


SOLK symposium

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SOLK BIJ OUDERE VOLWASSENEN: ONDERZOEK EN AANKNOPINGSPUNTEN VOOR BEHANDELING.

SOLK gaan gepaard met een verlaagde kwaliteit van leven voor de patiënt, problemen in de arts-patiënt communicatie en verhoogde zorgkosten. Hoewel we weten dat SOLK bij oudere volwassenen vaak voorkomen, is er nog maar weinig bekend over SOLK op latere leeftijd. Met de ‘Older Persons with medically Unexplained Symptoms’ (OPUS) studie, een patiënt-controle onderzoek, onderzochten wij het niveau van functioneren en lichamelijke, psychologische en sociale kenmerken van oudere volwassenen met SOLK. Daarnaast werd een kwalitatieve studie verricht bij een deelgroep van de oudere volwassenen met SOLK. Oudere volwassenen met SOLK rapporteerden een lagere kwaliteit van leven dan oudere volwassenen met verklaarde lichamelijke klachten. Uit de diepte-interviews kwamen zingevingsproblemen bij oudere volwassenen met SOLK naar boven, met name doordat een gebrek aan controle op de klachten ervaren werd. Met betrekking tot biopsychosociale kenmerken zagen wij o.a. dat oudere volwassenen met SOLK meer last hadden van pijn, vaker angstige gedachtes over ziek zijn hadden en zich eenzamer voelden dan oudere volwassenen met verklaarde lichamelijke klachten. Kortom, SOLK hebben op latere leeftijd een sterke en negatieve uitwerking op de kwaliteit van leven, zelfs sterker dan verklaarde lichamelijke klachten. In overeenstemming met wetenschappelijk onderzoek bij jongere volwassenen komen aanwijzingen naar voren voor een complex samenspel van lichamelijke, psychologische en sociale factoren bij oudere volwassenen met SOLK. Omdat deze factoren veelal veranderbaar zijn, geeft dit aanknopingspunten voor het ontwikkelen en toepassen van interventies voor SOLK op latere leeftijd.

Dr. Denise Hanssen is als postdoctoraal onderzoeker en GZ-psycholoog verbonden aan de Soma en Psyche poli van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar SOLK bij ouderen. Daarnaast is ze project coördinator binnen het project Grip op Klachten, waarin een eHealth interventie voor de diagnostiek en behandeling van SOLK in de eerste lijn wordt ontwikkeld, getoetst en geïmplementeerd.