Logo UHasselt

menu

School voor mobiliteitswetenschappen


Structuur

School voor mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Examencommissie bachelor mobiliteitswetenschappen - samenstelling

Personeel

NaamFunctie
Elke HERMANSvoorzitter
Davy JANSSENSondervoorzitter
Evelien POLDERSsecretaris
Nadine SMEYERSombuds
Patricia HELLRIEGELombuds (plv.)
Roel BRAEKERSlid
An NEVENlid
Examencommissie master mobiliteitswetenschappen en master of transportation sciences - samenstelling

Personeel

NaamFunctie
Elke HERMANSvoorzitter
Davy JANSSENSondervoorzitter
Veerle ROSSsecretaris
Nadine SMEYERSombuds
Patricia HELLRIEGELombuds (plv.)
Ariane CUENENlid
Geert WETSlid
OMT Ba/Ma Mobiliteitswetenschappen en Ma of Transportation Sciences - samenstelling

Personeel

NaamFunctie
Elke HERMANSvoorzitter
Robert MALINAlid
Evelien POLDERSlid
Geert WETSlid
Tim NAWROTwaarnemend lid
Patricia HELLRIEGELstafmedewerker onderwijs (waarnemend)

Studenten

NaamFunctie
Jordi Bouletlid
Len Van Ockenlid