Logo UHasselt

menu

Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC)


Procedure

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCUMENTEN NODIG TER INDIENING

Document 1: Instructies voor de deelnemers

Document 2: Methodologie van de studie

Document 3: Inlichtingenblad voor de deelnemer

Document 4: Inlichtingenblad voor de ouder/voogd

Document 5: Toestemmingsformulier voor de deelnemer

Document 6: Toestemmingsformulier voor de ouder/voogd

Document 7: Alle informatie die zal worden gebruikt bij het contacteren van de deelnemers

Document 8: Alle reeds beschikbare dagboeken of vragenlijsten die aan de deelnemers worden voorgelegd

Document 9: Contracten gesloten tussen onderzoekers en sponsors

Document 10: Het CV van alle betrokken promotoren

Document 11: Een lijst van ethische commissies waaraan het onderzoek is of zal worden voorgelegd.