Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSCONCEPT

Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk en (opdrachtgestuurde) zelfstudie. De theorie- en de praktijkcomponent zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort. Dit is vooral in het begin van de opleiding zo: er wordt vertrokken vanuit demonstratielessen, als deel van Initiatie tot de onderwijspraktijk. In Algemeen en vakdidactische startcompetenties vormen die demonstratielessen het aanknopingspunt voor het aanbrengen van vakdidactische en algemeen didactische basisprincipes. De praktijkcomponent wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw. Eerst observeer je demonstratielessen, dan maak je enkele lesvoorbereidingen en daarna geef je enkele lessen aan medestudenten die de rol van leerlingen spelen. Vervolgens ga je lesgeven in reële klassen (tijdens schoolstages) en maak je kennis met de andere taken van de leraar. Daarbij doe je ook een praktijkgericht onderzoek over een actueel knelpunt in de onderwijspraktijk. Aansluitend ontwikkel je lesmateriaal, met toepassing van een activerende werkvorm en een vorm van e-learning. Dit gebeurt dan in het kader van het vak Onderwijsonderzoek en -ontwerp. Bij dit alles word je intensief begeleid door UHasselt- docenten en ervaren leraren economie uit de stagescholen. Die begeleiding is erop gericht om je te doen reflecteren over je eigen sterkten en verbeterpunten en om je op die manier zelf richting te laten geven aan je persoonlijke groei als leraar. Bovendien krijg je individuele begeleiding. Eén van de docenten wordt je vaste coach. Voor de theorievakken geldt niet alleen dat ze sterk verbonden zijn met de praktijkcomponent en uitgesproken competentiegericht zijn – geen theorie om de theorie – maar ook dat ze uitdrukkelijk beroep doen op een academisch niveau van denken en handelen. De verschillende theorievakken zijn onderling sterk verweven. Bovendien staat opdrachtgestuurd leren centraal: je studieactiviteiten worden aangestuurd door middel van een geheel van opdrachten. Dit houdt zelfstudie in en groepsactiviteiten tijdens de colleges.