Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ORGANISATIE

Er wordt een semestersysteem gevolgd: twee periodes van elk dertien lesweken, met examens voor de theorievakken op het einde van elk semester. Gezien het beperkt aantal examens einde eerste semester kan er met de eerste stage in een reële klas (Instapstage) al vanaf begin januari gestart worden, wat het tweede semester de facto langer maakt dan in de reguliere opleidingen. De colleges voor de theorievakken en de sessies van het eerste semester die onderdeel uitmaken van de onderwijspraktijk vinden plaats op campus Diepenbeek, op woensdag- en donderdagnamiddag, van 12.30u tot 19.00 uur. Aanwezigheid is verplicht en er wordt actieve deelname verwacht. De uurroosters worden enkele weken voor het begin van elk semester meegedeeld via de website.

In het eerste semester zijn er reeds opdrachten in reële scholen en klassen. In het tweede semester zijn er, onder fase 1 van Instapstage,  eerst observatie- en lesopdrachten in enkele geselecteerde scholen. Daarna wordt de stap gezet naar langere schoolstages. Fase 2 van Instapstage en de Groeistage vinden plaats in drie verschillende stagescholen: één voor de Instapstage en twee voor de Groeistage. De verkenning van andere leraarstaken in het kader van Doorgroeicompetenties gebeurt ook in belangrijke mate in die stagescholen. Alle schoolstages verlopen onder begeleiding van een ervaren leraar economie en onder supervisie van de docenten van de UHasselt. Ze tellen samen voor 22 studiepunten en vergen dus een investering van ongeveer 595 uren werk, inclusief de voorbereiding van de lessen en de naverwerking.

Spreiding van de opleiding

De opleiding kan in één jaar worden afgerond, als een voltijdse activiteit. Om dit te kunnen realiseren moet men gedurende het hele academiejaar gemiddeld 40 uren per week aan opleidingsactiviteiten kunnen besteden. Voor wie de opleiding met beroepsactiviteiten of andere studies wenst te combineren, is dit zelden een haalbare kaart. Mede daarom is het ook mogelijk de opleiding deeltijds te volgen en dus te spreiden over meer dan één academiejaar. Op de website worden, ter illustratie, mogelijke trajecten beschreven met een spreiding over 3 semesters, resp. 2 academiejaren. Er zijn echter nog tal van andere mogelijkheden. De coördinatoren van de SLO Economie geven je graag advies over de voor jou haalbare spreiding en het optimale traject daarvoor.

Er gelden een aantal regels wat betreft de volgorde waarin vakken kunnen worden opgenomen. De belangrijkste zijn:

  • laattijdige instap (dit is nadat de demonstratielessen achter de rug zijn) doorbreekt de logica van de opleiding en is daarom niet mogelijk;
  • Initiatie tot de onderwijspraktijk en Algemeen en vakdidactische startcompetenties moeten samen worden gevolgd bij het begin van de opleiding. Geen enkel ander vak mag deze twee voorafgaan.