Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TROEVEN VAN DE OPLEIDING

troef1SLO

De lerarenopleiding is uniek, omdat ze zich specifiek richt op masters in het economische vakgebied. De SLO Economie biedt je niet zomaar een ‘passe-partout’ opleiding tot leraar. Integendeel, het is de bedoeling om je voor te bereiden op het functioneren als een professionele vakleraar economie in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, én op de bijzondere rol die leraren met een masterdiploma moeten spelen in het onderwijs.

De SLO Economie profileert zich als een academische lerarenopleiding. Er wordt een inhoudelijke diepgang op academisch niveau nagestreefd. In de theorievakken gaat ruime aandacht naar een wetenschappelijke benadering van leren en onderwijzen, evenals naar resultaten van onderwijsonderzoek. De theorie- en praktijkcomponent zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort. De onderwijspraktijk geldt dus steeds als uitgangspunt voor het aanbrengen van nieuwe inzichten.

In de opleiding stimuleren we je om ook na te denken over innovatieve onderwijsmethodes. Bijvoorbeeld hoe kan je een minionderneming succesvol integreren in je klasgebeuren? Daarbij neem je ook je eigen onderwijs- en opvoedingspraktijk onder de loep.

De opleiding dompelt je stapsgewijs onder in de praktijk. Eerst observeer je demonstratielessen, dan maak je enkele lesvoorbereidingen en daarna geef je enkele lessen aan medestudenten die de rol van leerlingen spelen. Vervolgens loop je stage in een middelbare school en maak je kennis met de andere taken van een leerkracht. Tijdens je schoolstages word je begeleid door een ervaren leerkracht economie en sta je onder supervisie van je UHasselt-docent.