menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT BIJ EEN ONVOLDOENDE VOOR DE KEUZEVAKKEN IN 3 BACH TEW?

Voor de deliberatie over (3) BACH TEW gelden de gewone compensatieregels. Wanneer men later de volledige lerarenopleiding wil volgen, zal men het opleidingsonderdeel uit de SLO Economie waarvoor men in 3 BACH TEW een onvoldoende had, moeten hernemen. Een voldoende voor het “theorievak” Algemeen en vakdidactische startcompetenties is immers een voorwaarde voor het opnemen van andere vakken. De “praktijkvakken” (dus ook “Initiatie tot de onderwijspraktijk”) zijn in het kader van de SLO Economie uitgesloten van de compensatieregels.