Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT IS EEN LIO-BAAN? WAT IS HET VERSCHIL MET EEN INTERIM?

Het decreet betreffende de lerarenopleidingen voorziet dat studenten de praktijkcomponent in service kunnen doen via een baan. De LIO of Leraar- In-Opleiding wordt begeleid door de school van tewerkstelling en krijgt ondersteuning vanuit de lerarenopleiding. Indien je de opleiding in één jaar wilt afronden, dat wilt zeggen, een voltijds traject van 1 jaar, dan moet je een volwaardige LIO-baan opnemen. De volwaardige LIO-baan impliceert een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 12 uur per lesweek in het secundair onderwijs. Indien je de opleiding spreidt, mag de LIO-baan naar rato een kleinere opdracht inhouden. De leraar-in-opleiding (LIO) wordt betaald op het niveau van een leraar zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
Aan de SLO Economie van de UHasselt wordt een LIO-baan pas erkend na succesvolle afronding van het theorievak “Algemeen en vakdidactische startcompetenties” en het praktijkvak “Initiatie tot de onderwijspraktijk”, d.w.z. ten vroegste na het eerste semester en voor maximum 24 studiepunten van de praktijkcomponent.

Een interim baan als leraar is niet aan dezelfde beperkingen qua omvang en duur verbonden als een LIO-baan en kan variëren van een paar weken tot een heel schooljaar en van enkele uren per week tot een voltijdse aanstelling.

Zowel voor een LIO-baan als voor interims word je betaald op het niveau van een leraar zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
In geen van de twee gevallen is de SLO Economie betrokken bij het vinden van de vacature en de aanstelling: dat is louter een aangelegenheid tussen jou en de school. In beide gevallen houdt de SLO Economie zich het recht voor om autonoom te beslissen om de LIO-baan of interim te aanvaarden als vervanging van de reguliere schoolstages.