menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN LERARENOPLEIDING AAN EEN CVO EN ÉÉN AAN EEN UNIVERSITEIT? ZIJN ER VERSCHILLEN IN DE VAKKEN DIE JE MAG GEVEN? IN DE W

Alle specifieke lerarenopleidingen leiden tot hetzelfde diploma van leraar. Wat betreft de vakken die je mag geven en de wedde is er geen verschil, gezien dit afhankelijk zijn van je master diploma en – voor de wedde – ook van het al dan niet bezitten van een diploma van leraar.

Er zijn evenwel vrij grote verschillen in de inhoud van de opleiding. SLO’s aan universiteiten – en zeker de SLO Economie van de UHasselt – richten de focus zeer sterk op “vakdidactiek”, d.i. de principes van lesgeven in een bepaald vakgebied. Tevens sluiten de didactische aanpak, de inhoudelijke diepgang en de academische kennisbasis waarvan vertrokken wordt, sterk aan bij het niveau van een academische master. Bovendien wordt in de SLO Economie van de UHasselt veel aandacht besteed aan de rol van “voortrekker” die een leraar met een master diploma o.i. dient te spelen op het vlak van innovatieve en activerende methoden in het onderwijs.

Omwille van deze profilering is het voor een academische master aangewezen om een universitaire SLO te volgen.