Logo UHasselt

menu

Lerarenopleiding


Lerarenopleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOELATINGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig het decreet (artikel 55octies, §3) gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • houders van een masterdiploma Handelswetenschappen, EW, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de beleidsinformatica (behaald aan de UHasselt of een andere Vlaamse universiteit), evenals houders van een masterdiploma Handelswetenschappen of Bedrijfskunde, behaald aan een Vlaamse hogeschool, worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding;
  • houders van een academisch bachelordiploma Handelswetenschappen, TEW, Handelsingenieur of Handelsingenieur in de beleidsinformatica (behaald aan de UHasselt of een andere Vlaamse universiteit) kunnen een inschrijving nemen in de specifieke lerarenopleiding, samen met een inschrijving voor een masteropleiding in één van deze studiegebieden;
  • studenten die zich gelijktijdig mogen inschrijven voor een bacheloropleiding en een aansluitende masteropleiding in één van de genoemde studiegebieden, kunnen zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, samen met de inschrijving voor de masteropleiding.

In ieder geval kan het diploma van leraar pas worden behaald na het verwerven van het masterdiploma. Studenten met equivalente buitenlandse diploma’s kunnen worden toegelaten, mits zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de kennis van het Nederlands.

Studenten met equivalente buitenlandse diploma’s kunnen worden toegelaten, mits zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de kennis van het Nederlands.