Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Mijn studieloopbaan

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIEPROGRAMMA

Je hoort in de wandelgangen wel eens begrippen vallen zoals  “studiepunten”, “studiebelasting”, “vakken meenemen”, “tolereren”, enzovoort. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal betrekking hebben op jouw studieprogramma. Het studieprogramma geeft weer welke opleidingsonderdelen je zal volgen tijdens het academiejaar. In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten programma’s (trajecten):

Modeltraject: studieprogramma van 60 studiepunten per studiejaar zoals vermeld in de studiegids

Geïndividualiseerd traject: studieprogramma dat afwijkt van 60 studiepunten per studiejaar en/of vakken combineert van verschillende opleidingsjaren

Het onderwijs is zodanig flexibel dat er steeds meer studenten een geïndividualiseerd studietraject volgen en dus afwijken van het modeltraject. Redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend: een vak meenemen, deeltijds studeren omdat je werkt, een stagejaar aangaan, …

Je studieprogramma kan je volledig zelf samenstellen en gewoonlijk doe je dit in september. Daarom wordt er in die periode veel ondersteuning geboden door de studieloopbaanbegeleiders. Zij bekijken samen met jou je mogelijkheden, noden en behoeften om te komen tot een realistisch en haalbaar studieprogramma.

Zit je in september nog met twijfels over welke vakken je exact wil doen? Geen nood, je studieprogramma kan je gedurende het academiejaar nog aanpassen.