Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MIJN STUDIEVOORTGANG

Een student kan in 3 jaar zijn bacheloropleiding afronden, wat we het modeltraject noemen. Voor een masteropleiding is dat één of twee jaar afhankelijk van de opleiding. Misschien volg je niet het modeltraject omdat er mogelijkheden zijn om flexibel te studeren of omdat je bepaalde opleidingsonderdelen moet hernemen.

Deze flexibiliteit is echter niet onbegrensd. De UHasselt wil studenten stimuleren het diploma binnen een redelijke termijn te behalen. Jouw studieloopbaanbegeleider is hiervoor jouw eerste aanspreekpunt. Een uitnodiging van je studieloopbaanbegeleider is een uitnodiging tot samen reflecteren en ten zeerste aangeraden. Je kan uiteraard ook op jouw eigen initiatief langskomen.

De UHasselt hanteert de volgende regels ter bevordering en bewaking van jouw studievoortgang:

 Studierendement

Om na te gaan hoe goed je het doet in jouw opleiding, berekent de UHasselt jouw studierendement. Het studierendement geeft weer hoeveel studiepunten je verworven hebt in vergelijking tot het totaal aantal studiepunten dat je hebt opgenomen in één academiejaar. Dit percentage kan variëren van 0% ( = je slaagde voor geen enkel opleidingsonderdeel waarvoor je inschreef) tot 100% (= je slaagde voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je inschreef). Je kan dit percentage ook terugvinden in jouw studentendossier (= nog toekomstmuziek). Dit is het belangrijkste instrument om jouw studievoortgang weer te geven.

 


Studievoortgangsmaatregelen

Een student met onvoldoende studievoortgang behoort tot één van de volgende categorieën:

1. Studierendement kleiner dan 30%

Je behaalde een studierendement kleiner dan 30% aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs en wenst in te schrijven voor dezelfde opleiding. Je wordt gedurende twee academiejaren geweigerd voor dezelfde opleiding (OER artikel 5.3 lid 1 bis).

 

2. Studierendement kleiner dan 60%

Je behaalde een studierendement groter dan 30% en kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs en wenst in te schrijven voor dezelfde opleiding. Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd. Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, wordt je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER artikel 3.3 lid 3).

Je behaalde een studierendement kleiner dan 60% tijdens een vorige inschrijving aan de UHasselt of aan een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs en wenst in te schrijven voor een andere opleiding. Je zult wellicht bindende voorwaarden opgelegd krijgen. Indien je nadien niet voldoet aan die bindende voorwaarden, wordt je gedurende twee academiejaren geweigerd voor de betreffende opleiding (OER artikel 3.3 lid 3).

 

3. Trisregel

 

4. Onvoldoende leerkrediet

Aanvragen van kandidaat-studenten met een ontoereikend leerkrediet zullen aan een grondig onderzoek onderworpen worden. Meer informatie kan je nalezen op de pagina van het leerkrediet.