Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONAANGEPASTE STUDIEMETHODE

Een te passieve studiemethode is een grote vijand van de concentratie.

Iedereen heeft het moeilijk om zich te concentreren bij het passief doorlezen van een Engelstalig artikel. Beter is om actief bezig te zijn met je leerstof. Als je jouw leerstof op een actieve manier verwerkt, zal je concentratie het minder snel laten afweten. Een uitgebreide beschrijving van hoe je actief kan studeren, vind je bij de topic Studiemethode.

Enkele beknopte tips omtrent studiemethode die ook je concentratie zullen bevorderen:

Bepaal je plan van aanpak

Zoek voor elk vak naar een geschikt ‘plan van aanpak’: voor bepaalde vakken neem je de slides best als leidraad bij het studeren, bij andere vakken biedt het handboek de beste houvast, …

Studeer actief

Beperk je tijdens het studeren niet tot het passief lezen en onderstrepen van de leerstof, maar bewerk de tekst (onderscheid hoofd- en bijzaken, ga op zoek naar verbanden), maak je eigen schema’s en samenvattingen, stel jezelf vragen, zoek eigen voorbeelden, betrek de leerstof op de actualiteit, …

Betrek je twee hersenhelften

Je hersenen bestaan uit twee duidelijk van elkaar te onderscheiden helften: een linker- en een rechterhersenhelft. Die twee hersenhelften staan natuurlijk in verbinding met elkaar, maar vertonen zeer verschillend ‘denkgedrag’:

  • De linkerhersenhelft houdt zich vooral bezig met logica en analyse. Ze werkt lineair en serieel en heeft oog voor details. De linkerhersenhelft staat voor ratio, logica en werkt graag met woorden en getallen.
  • De rechterhersenhelft is het tegenovergestelde: ze synthetiseert, zoekt naar verbanden en ruimtelijk inzicht, ze werkt niet serieel maar parallel. Ze heeft oog voor humor en intuïtie, werkt graag met beelden en fantasie.

Bij een ‘traditionele’ manier van studeren, wordt vooral de linkerhersenhelft aangesproken: je leest, rekent, analyseert stap voor stap (lineair) je leerstof en oefeningen, maakt samenvattingen waarin alles lineair met veel woorden in één kleur weergegeven wordt, … De rechterhersenhelft wordt hierbij onvoldoende betrokken en heeft tijd om andere dingen te doen (te dagdromen, fantaseren over vakantie, afgeleid worden door een foto, …). 

Het is daarom beter om ook de rechterhersenhelft bewust te betrekken bij het studeren. Dit kan je doen door kleuren en beelden te gebruiken, schematische overzichten van je leerstof te maken, op zoek te gaan naar verbanden, … Zo spreek je ook jouw rechterhersenhelft aan, waardoor deze minder snel afdwaalt (wegdroomt).

Wissel af

Wissel je studieaanpak af. Ga geen hele dag schematiseren, maar wissel dit af met momenten van memoriseren, oefeningen maken, …

Stel jezelf vragen

Stel jezelf vragen bij de leerstof die je doorneemt. Lees bijvoorbeeld eerst de inleiding van een hoofdstuk en bedenk een aantal vragen waar je graag een antwoord op zou vinden bij het lezen van het hoofdstuk. Ga bij het verwerken van het hoofdstuk op zoek naar de antwoorden op je vragen, dat verbetert je concentratie aanzienlijk.

Hoe wil je studeren?

Bepaal voor je begint met studeren hoe jij graag wilt studeren (vb. rustig, ontspannen, geconcentreerd, vol aandacht, …). Stel je voor dat je dat nú al beleeft. Verbeeld je dat je op die manier studeert, hoe je dat doet en voel hoe het voelt. Na een paar minuten stop je met de verbeelding en ga je echt aan het werk.

Controleer jezelf

Nadat je een stuk leerstof verwerkt hebt, controleer je of je het werkelijk onder de knie hebt door bijvoorbeeld oefeningen te maken, voorbeeldexamenvragen te beantwoorden, de inhoudstafel te herhalen en per kopje te vertellen wat je er nog over weet, …

Gebruik je zintuigen

Sommige studenten kunnen zich het best concentreren op visuele informatie. Deze studenten kunnen tijdens het studeren eens experimenteren met het maken van ‘mind maps’. Mind maps zijn een soort schema’s die toelaten grote hoeveelheden leerstof in relatief kleine overzichten weer te geven, gebruik makend van vele visuele elementen (vormen, kleuren, tekeningen, …). Op die manier spreek je jouw visueel geheugen aan en onthoud je de leerstof veel beter. Meer informatie over hoe je mind maps maakt, lees je onder de topic Studiemethode. Ook in gewone schema’s werken tekeningen, figuren en pijlen meestal veel beter dan kale saaie tekst. 

Andere studenten zijn eerder auditief ingesteld, zij kunnen zich het best concentreren door bijvoorbeeld hardop te studeren, of door te studeren met een rustig instrumenteel muziekje op de achtergrond. Deze studenten steken meestal ook veel op van de hoorcolleges, van discussies met of uitleg door jaargenoten.

Weer anderen moeten juist iets doen om zich optimaal te concentreren op de leerstof: schrijven, tekenen, schematiseren, wandelen, of bijvoorbeeld je leerstof herhalen door ze met veel gebaren en eventueel een aanwijsstok te presenteren aan een imaginair publiek, … 

Concentreren lukt doorgaans ook beter als je jouw zintuigen combineert tijdens het studeren. Beperkt je dus niet tot één zintuig, maar lees én schematiseer én teken én werk hardop én schrijf én wandel rond, …