Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EN WAT MET MIJN PLANNING?

Teneinde alle leerstof verwerkt te krijgen én voldoende tijd over te houden om te ontspannen, is een blok- en examenplanning geen overbodige luxe. Enkele tips bij het maken van een blok- en examenplanning:

Stel een realistische planning op!

  • Markeer op een maandoverzicht de start van de blokperiode en vul al je examens in. Tel het aantal dagen blok je effectief hebt.
  • Bepaal per examen de tijd (het aantal dagen) die je nodig hebt om de leerstof te verwerken. Houd hierbij rekening met: - het examenrooster- de omvang van de te kennen leerstof
  • Bepaal per dag wat je zal studeren. Plan eerst in welk opleidingsonderdeel je wanneer onder handen zal nemen. Je reserveert best een aantal opeenvolgende dagen voor een opleidingsonderdeel. Wissel het studeren van zware vakken af met het studeren van lichtere vakken of niet leuke vakken met leuke vakken. Pak zware opleidingsonderdelen aan het begin van de blokperiode aan! Bepaal vervolgens hoeveel hoofdstukken of bladzijden je per dag wil verwerken. Als je bijvoorbeeld drie dagen hebt ingepland om Recht te studeren, verdeel de leerstof Recht dan in drie delen, zodat je duidelijk ziet welke hoeveelheid je op één dag zou moeten instuderen.
  • Zorg voor afwisseling. Wissel moeilijke vakken af met vakken die je makkelijker of leuker vindt, wissel het instuderen van vocabulaire Frans af met het maken van oefeningen, …
  • Voorzie reservetijd of ‘buffers’: plan bijvoorbeeld niets tijdens de avonduren, zo kan je die tijd gebruiken om de schade te herstellen als je planning tijdens de dag uitloopt.

Evenwicht

Een goed evenwicht tussen inspanning, ontspanning en sociale contacten is onontbeerlijk. Als je voor een lange periode over je krachten gaat, raak je oververmoeid. Dit kan een negatieve invloed hebben op je examens. Plan daarom niet enkel je studietijd, maar ook je ontspanning/pauzes!

Werk in grote blokken

Ga geen drie verschillende vakken op één dag studeren, de kans dat je de rode draad uit het oog verliest is dan te groot. Een cursus is vaak een samenhangend geheel, docenten verwachten dat je verbanden kan leggen tussen verschillende delen van de cursus.

Andere verplichtingen

Houd in je blok- en examenplanning ook rekening met verplichtingen. Als je uitgebreid oudjaar gaat vieren, zal je de volgende ochtend om 9u niet fris en monter achter je boeken zitten, als je ouders er een kerstdiner of paasbrunch organiseren, word jij misschien ook verwacht daar aanwezig te zijn, …

Eigen ritme

Ken je dag- en nachtritme en houd hier rekening mee in je planning. Ben jij een ochtend-, middag- of avondmens? Gebruik je beste momenten om de zwaarste of moeilijkste delen van de leerstof door te nemen.

Herhaling

Voorzie tijd voor herhaling. Hoe vaker je de leerstof herhaalt, hoe beter die zich vastzet in je geheugen. Herhalen is dus de boodschap!

Verwittig anderen

Breng je omgeving op de hoogte van je planning. Vertel hen wanneer je examens hebt en hoe je de voorbereiding ervan ziet. Zo kunnen anderen daar rekening mee houden. Je vrienden hoeven niet de avond voor een examen aan te kloppen of je familie hoeft je niet lastig te vallen met klusjes op het cruciale moment.

Studeer niet tot enkele minuten voor het examen

Als je de uren voor het examen toch graag studeert, studeer dan zeker geen nieuwe leerstof maar herhaal de grote lijnen nog een keer.