Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STAP 0: COLLEGE VOLGEN EN NOTITIES NEMEN

College volgen

Tijdens het eerste hoorcollege van een opleidingsonderdeel wordt er doorgaans een heleboel praktische informatie uit de studieleidraad geconcretiseerd: hoe de contactmomenten ingevuld worden, wat de docent van je verwacht, welke taken of groepsopdrachten er gemaakt moeten worden, welke informatie je op Blackboard vindt, welke examenvorm er gebruikt wordt (bv. schriftelijk, mondeling),… Vooral dit laatste is belangrijke informatie, zo weet je meteen op welke manier je de leerstof weergeven moet worden op het examen en kan je je studiemethode hier aan aanpassen.

Tijdens de hoorcolleges geeft de docent een overzicht van de leerstof, gaat hij/zij dieper in op moeilijke onderdelen, geeft hij/zij extra (achtergrond)informatie, verduidelijkt hij/zij de leerstof aan de hand van voorbeelden, enzoverder.

Door het bijwonen van colleges kom je ook te weten wat de docent belangrijk vindt en wat er van je wordt verwacht op het examen. Soms worden er zelfs al enkele voorbeeldexamenvragen gegeven. Iedere docent heeft een eigen manier van lesgeven en legt eigen accenten. Houd rekening met deze persoonlijke accenten in je notities.

Je onthoudt meer en beter als je actief bij de les betrokken bent.

Enkele tips om actief betrokken te blijven bij het college:

 • Denk kritisch na over wat er wordt verteld.
 • Vraag extra uitleg als er iets onduidelijk is.
 • Domme vragen bestaan niet. Als je een vraag stelt, bewijs je dat je het college actief bijwoont.
 • Is er na het college geen tijd meer, noteer dan je vraag en stel ze bij het begin van het volgende hoorcollege of in een responsiecollege.
 • Formuleer je vraag kort en krachtig. Zo weet de docent onmiddellijk wat het probleem is.
 • Stel open vragen (bv. “Waarom zijn alle bananen krom?”). Dat geeft de docent de kans om de essentie te herhalen. Op een gesloten vraag (bv. “Zijn alle bananen krom?”) krijg je misschien enkel “ja” of “neen” als antwoord.
 • Stel jezelf vragen tijdens het verwerk van de leerstof thuis. 

Noteren

Het is onmogelijk om alles te noteren. Bovendien, als je té veel noteert, zit je nadien opgestapeld met een berg lesnotities, maar je hebt tijdens de blokperiode de tijd niet om al deze uitgeschreven epistels grondig door te nemen. Anderzijds is het belangrijk om iets te noteren, anders vergeet je te veel. Het nemen van notities houdt je aandacht bij de les, je droomt minder snel weg als je niet enkel luistert. De essentiële informatie, die anders verloren gaat, blijft dus bewaard. Noteren geeft je verder de kans om je eigen inzichten vast te leggen.

Je manier van noteren hangt af van een aantal factoren.

De docent: Elke docent geeft les op zijn/haar manier. De ene geeft les op een gestructureerde manier. De andere springt van de hak op de tak. Sommige docenten vertellen letterlijk na wat er in je handboek staat. Anderen wijden graag uit of illustreren de leerstof. In het ene geval is het zinloos om alles te noteren. Voorbeelden noteer je best wel. Ze kunnen de leerstof heel wat verduidelijken. 

Het opleidingsonderdeel: In een wiskundige stelling of chemische formule is elk element belangrijk, je bent dan bijna verplicht om alles te noteren. Bij een uitwijding over de religieuze achtergrond van de kruistochten, volstaat het meestal om de grote lijnen op papier te zetten. 

De verwachtingen: Iedere docent heeft zo zijn/haar verwachtingen en manier van examineren. Als je weet dat de docent veel belang hecht aan details of illustraties, dan kan je die maar best noteren. Andere docenten hechten dan weer veel belang aan het leggen van verbanden, …

Noteren tijdens het college: op zoek naar de essentie

Noteren is geen papegaaienwerk. Het is niet de bedoeling dat je lesnotities een exacte kopie zijn van wat de docent vertelt. Ga zelf op zoek naar de essentie. Schrijf ze in je eigen woorden en op een gestructureerde manier neer.

In de studieleidraad wordt doorgaans aangegeven welke leerstof er in het hoorcollege behandeld zal worden en wat je dient voor te bereiden. Als je de leerstof voor het college al een keer doorneemt, kan je makkelijker volgen en merk je vlugger wat belangrijk is en wat niet. Wat in je handboek volledig staat beschreven, hoef je niet te noteren. Verwijs er gewoon naar. Wil je er iets aan toevoegen, schrijf dan niet tussen de regels. Gebruik de blanco achterzijde van de vorige pagina of een afzonderlijk blad.

Tips bij het nemen van notities:

 • Dateer en nummer elk notitieblad
 • Laat ruimte voor eventuele aanvullingen achteraf
 • Neem de structuur van de slides over
 • Noteer liefst in eigen woorden
 • Vermeng je eigen mening niet met die van de docent
 • Indien oefeningen worden gemaakt tijdens een contactmoment, noteer dan niet louter de oplossingen. Breng ook zoveel mogelijk tussenstappen in rekening en noteer waar de moeilijkheden zich situeren.
 • Luister zeker tijdens het begin van het college aandachtig naar de docent. Vaak begint hij/zij met een korte uiteenzetting van wat hij/zij tijdens het contactmoment wil behandelen of met een korte samenvatting van wat je het vorige college hebt gezien.
 • Net voor het college is afgelopen, zet de docent de essentie vaak nog eens kort op een rij. Wacht dus met je spullen in te pakken totdat de les helemaal is afgelopen.
 • Tijdens het college schrijft de docent soms informatie op het bord. Ook wanneer hij/zij je niet expliciet vraagt om die informatie of schema’s te noteren, ga je er best van uit dat de informatie belangrijk genoeg is om te noteren.
 • Let ook op impliciete hints. Belangrijke informatie wordt meestal trager verteld of sterker beklemtoond. Randinformatie wordt vaak terloops verteld. Zinnen zoals 'ik herhaal…' of 'ik beklemtoon …' geven duidelijk aan dat het om belangrijke informatie gaat.
 • Als je noteert, heeft het weinig zin om prachtige volzinnen te maken. Net zoals bij een advertentie kan je informatie in een aantal sleutelwoorden vatten. Dat vraagt minder tijd om neer te pennen waardoor je de les beter kan volgen. Achteraf stellen de sleutelwoorden je in staat om het volledige verhaal te reconstrueren. Woorden die vaak terugkomen, kan je afkorten of vervangen door een symbool. Niets verbiedt je om je eigen hersenspinsels te gebruiken. Zolang jij ze maar begrijpt, is alles mogelijk. Zorg er wel voor dat je achteraf geen uren nodig hebt om alles te ontcijferen.
 • Breek tijdens het hoorcollege je hoofd niet over de spelling van een moeilijk woord. Als je er te lang over nadenkt, raak je achterop. Schrijf het gewoon op zoals het klinkt en plaats er een vraagteken bij. De juiste schrijfwijze zoek je na het college op. Als je voortdurend moet corrigeren, raak je snel achterop. Je kan je fouten beter doorstrepen en de verbetering ernaast schrijven. Zo verlies je minder tijd en het geeft je de kans om iets te leren uit je fouten.
 • Verlies geen tijd door overvloedig aandacht te besteden aan perfecte notities. Het belangrijkste is dat je notities inhoudelijk zo duidelijk en volledig mogelijk zijn.

Structuur

Goede lesnotities bevatten niet alleen essentiële informatie, ze geven die ook op een goede gestructureerde manier weer. Een goede structuur vergemakkelijkt het verwerken van de leerstof, het verbetert je inzicht. Je merkt onmiddellijk wat het verband is tussen de verschillende onderdelen. 

De colleges zijn vaak opgebouwd volgens een vast stramien. Elk hoorcollege behandelt meestal één hoofdthema dat verder wordt uitgewerkt in een aantal subthema’s. Wanneer de docent bij aanvang van het college die structuur en doelstelling expliciet aangeeft, kan je ze gewoon overnemen. Ook de slides die gebruikt worden, kunnen de structuur van het college verduidelijken. Als er geen slides gebruikt worden en ook de docent je niet meteen vertelt hoe de structuur van het college eruit ziet, moet je op zoek naar impliciete hints.

Let op signaalwoorden zoals ‘ten eerste’, ‘vervolgens’, ‘daarom’, ‘tenslotte’, enzovoort. Zij geven het verband tussen de verschillende onderwerpen aan. Als de docent geen structuur lijkt te volgen, maar voortdurend van onderwerp verandert, maak er dan gewoon het beste van. 

Probeer alle essentiële informatie te noteren en zoveel mogelijk verbanden te ontdekken. Een definitieve structuur kan je thuis aanbrengen als je de lesnotities verwerkt.

Lesnotities verwerken

Wacht niet tot het laatste moment om je lesnotities te bekijken. Maak er een gewoonte van om ze vrij kort na het college te herlezen. Zo kan je onduidelijkheden wegwerken en leemtes opvullen terwijl alle informatie nog fris in je hoofd zit. Bovendien vergroot je op die manier je vertrouwdheid met de leerstof.

Om te slagen voor een examen, volstaat het normaliter niet om enkel je lesnotities in te studeren. Je dient de informatie uit het handboek, cursustekst, lesnota’s, werkzittingen, enzoverder te integreren. Voor opleidingsonderdelen waar een uitgeschreven cursustekst beschikbaar is die quasi volledig is, kan je deze tekst als uitgangspunt nemen bij het studeren. Je vult je cursus dan aan met extra voorbeelden, uitweidingen,… die tijdens de colleges werden gegeven. Je nota’s of de slides kunnen ook als samenvatting dienen.

Voor vakken waarbij geen uitgeschreven cursustekst beschikbaar is, kan je je nota’s of de slides gebruiken als leidraad bij het studeren.

Tips bij het verwerken van lesnotities:

 • Je lesnotities gewoon herlezen is niet voldoende. Denk na over de leerstof. Stel jezelf vragen terwijl je leest. Bv. Wat betekent dit? Klopt het wat hier staat? Komt dit overeen met wat ik al wist over het onderwerp? Wat is het verband tussen twee termen? Ga op zoek naar verbanden. Je kent het volledige verhaal en weet welke informatie belangrijk is. Je kan de verschillende delen van de puzzel al beter in elkaar passen.
 • Duid de passages aan die nog steeds niet helemaal duidelijk zijn en ga op zoek naar een antwoord. Voordat je bij de docent aanklopt, kan je zelf op zoek in je handboek, de bib of op het internet.
 • Om er zeker van te zijn dat je alle essentiële informatie hebt, kan je de notities vergelijken met die van een medestudent.

Printversie van alle info en tips rond college volgen en noteren.