Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIENAMIDDAG 'NAAR EEN STATUUT VOOR DE PLUSOUDER'

 

Toelichting

Vandaag worden minderjarige kinderen steeds vaker grootgebracht door één of meer plusouders, dit zijn personen die noch de juridische noch de biologische ouder zijn. Plusouders genieten in het huidige Belgische recht geen specifiek wettelijk statuut met rechten en plichten ten aanzien van het kind of omgekeerd. Tijdens deze interactieve studienamiddag licht Dr. Inge Pasteels (PXL Hogeschool) eerst de demografische ontwikkelingen binnen het gezin toe. Vervolgens analyseert Prof. dr. Tim Wuyts (UHasselt) de rechtspositie van de plusouder in het huidige Belgische recht. Een blik over de grenzen leert ons dat ook in Nederland het statuut van de plusouder ter discussie staat. Prof. mr. dr. L. Coenraad (VUAmsterdam, familierechter) licht het Rapport van de Nederlandse Staatscommissie Herijking Ouderschap toe alsook de wetgevende initiatieven die ter zake worden ondernomen. Dr. Ulrike Cerulus (UHasselt) stelt het door haar uitgetekende statuut van de zorgouder voor. We sluiten de studienamiddag af met een panelgesprek. Aan het panelgesprek onder leiding van Prof. dr. Charlotte Declerck (UHasselt) nemen deel de heer Febian Aps (OVB), mevrouw Min Berghmans (Samvzw), de heer Steve Heylen (Voorzitter Vlavabbs), de heer Jacques Mahieu (Ere-voorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Plaatsvervangend en werkend familierechter, Opgeleid Bemiddelaar) en mevrouw Sofie Van Rumst (Kinderrechtencommissariaat).

Programma

13.30 uur Onthaal deelnemers
13.50 uur Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
prof. dr. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt, advocaat
14.00 uur Actuele demografische ontwikkelingen binnen het gezin
Dr. Inge Pasteels, coördinator Social Work-Research Hogeschool PXL
14.30 uur De rechtspositie van de plusouder de lege lata
prof. dr. Tim Wuyts, docent UHasselt
15.00 uur Pauze
15.30 uur Een blik over de grenzen: Het Nederlandse StaatsRapport Herijking Ouderschap
prof. mr. dr. L. Coenraad, VU Amsterdam
16.00 uur De rechtspositie van de plusouder de lege ferenda
dr. Ulrike Cerulus, praktijkassistent UHasselt
16.30 uur Panelgesprek
Prof. dr. Charlotte Declerck (moderator)
de heer Febian Aps, OVB
mevrouw Min Berghmans, Sam vzw
de heer Steve Heylen, voorzitter Vlavabbs,
de heer Jacques Mahieu, ere-voorzitter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen,
plaatsvervangend en werkend familierechter, opgeleid bemiddelaar
mevrouw Sofie Van Rumst, Kinderrechtencommissariaat
17.00 uur Vraagstelling en slotwoord door de voorzitter

 

Erkenningen

 • De studiedag is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (3 uren opleiding).
 • De studiedag is erkend door de Orde van de Vlaamse balies (3 standaardpunten) 
 • Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is mogelijk. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

Praktische informatie 

 • Datum & tijdstip: 22 oktober 2020 om 13u30
 • Locatie: online  
 • Kostprijs: 
  • u betaalt 100 EUR excl. btw: deze prijs omvat deelname studiedag, catering en documentatiemap
  • u  betaalt 170 EUR excl. btw: deze prijs omvat het boek "Een statuut voor de zorgouder in het licht van de grondrechtenbescherming", deelname studiedag, catering en documentatiemap
  • u bent magistraat / gerechtelijk stagiair / referendaris en verzoekt uw inschrijvingsgeld te factureren aan FOD Justitie voor zover en in de mate van tussenkomst door IGO
   (bij tussenkomst door IGO is het boek "Een statuut voor de zorgouder in het licht van de grondrechtenbescherming" inclusief)
  • UHasselt studenten en personeelsleden kunnen gratis deelnemen (omvat deelname studiedag, catering en documentatiemap; online inschrijven is wel verplicht)
  • U kan NIET deelnemen aan de studienamiddag en u bestelt het boek aan 95 euro/exemplaar incl btw.


KMO-portefeuille

Betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk. Meer info vind je hier

                                                 

 

 

Bijkomende informatie

Universiteit Hasselt
Faculteit Rechten
tel 011 / 26 87 67
faculteitrechten@uhasselt.be

Inschrijven 

Online inschrijven via onderstaande link: