Logo UHasselt

menu

Toekomstige studenten


Start je studie

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BETALINGS- EN TERUGBETALINGSMODALITEITEN


Een student betaalt bij (her)inschrijving het vast gedeelte van het verschuldigde studiegeld zijnde:

 • 253,60 euro voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 115,80 euro voor beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 115,80 euro bij inschrijving onder examencontract
 • De som van beide bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract met een inschrijving onder examencontract

In de loop van de maand november 2022 wordt het studiegeld berekend in overeenstemming met het aantal opgenomen studiepunten en rekening houdend met de vermoedelijke beurstoestand. Niet-beursstudenten wordt gevraagd het saldo te betalen binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Een eerste herinnering wordt verzonden half december 2022. Een laatste aanmaning volgt eind januari 2023. Indien de student het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de gestelde termijn vermeld in de laatste aanmaning dan kan de UHasselt de toetredingsovereenkomst eenzijdig ontbinden en zal het verschuldigde bedrag geïnd worden via een incassobureau.

In de loop van het academiejaar dient de vermoedelijke beurstoestand bevestigd te worden door een attest van de dienst studietoelagen. Indien in juni 2023 nog steeds geen bevestiging werd ontvangen vanuit de dienst studietoelagen wordt het niet-beurstarief aangerekend. Studenten waarvan het aantal studiepunten wijzigt tussen de eerste berekening en juni 2023 krijgen hiervan een afrekening in de loop van de maand juni 2023.

Een student, ingeschreven met een diplomacontract die de studie voortijdig beëindigt, krijgt een gedeelte van het studiegeld terugbetaald. Het terugbetaalde deel komt overeen met het oorspronkelijk verschuldigde bedrag voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student zich uitschrijft. De uitschrijving dient te gebeuren voor de limietdata vermeld in de studiegids. Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.
Een administratieve kost van 115,80 euro wordt niet terugbetaald bij uitschrijving.

Uitschrijving voor opleidingsonderdelen door studenten onder creditcontract kunnen geen wijzigingen geven in het aantal opgenomen studiepunten en geven dus geen aanleiding tot terugbetaling van studiegeld (artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs)

Er is geen terugbetaling voor studenten ingeschreven met een examencontract.

 

Een student betaalt bij (her)inschrijving het vast gedeelte van het verschuldigde studiegeld zijnde:

 • 247,90 euro voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 113,20 euro voor beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 113,20 euro bij inschrijving onder examencontract
 • De som van beide bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract met een inschrijving onder examencontract

In de loop van de maand november 2021 wordt het studiegeld berekend in overeenstemming met het aantal opgenomen studiepunten en rekening houdend met de vermoedelijke beurstoestand. Niet-beursstudenten wordt gevraagd het saldo te betalen binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Een eerste herinnering wordt verzonden half december 2021. Een laatste aanmaning volgt eind januari 2022. Indien de student het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de gestelde termijn vermeld in de laatste aanmaning dan kan de UHasselt de toetredingsovereenkomst eenzijdig ontbinden en zal het verschuldigde bedrag geïnd worden via een incassobureau.

In de loop van het academiejaar dient de vermoedelijke beurstoestand bevestigd te worden door een attest van de dienst studietoelagen. Indien in juni 2021 nog steeds geen bevestiging werd ontvangen vanuit de dienst studietoelagen wordt het niet-beurstarief aangerekend. Studenten waarvan het aantal studiepunten wijzigt tussen de eerste berekening en juni 2022 krijgen hiervan een afrekening in de loop van de maand juni 2022.

Een student, ingeschreven met een diplomacontract die de studie voortijdig beëindigt, krijgt een gedeelte van het studiegeld terugbetaald. Het terugbetaalde deel komt overeen met het oorspronkelijk verschuldigde bedrag voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student zich uitschrijft. De uitschrijving dient te gebeuren voor de limietdata vermeld in de studiegids. Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.
Een administratieve kost van 113,20 euro wordt niet terugbetaald bij uitschrijving.

Uitschrijving voor opleidingsonderdelen door studenten onder creditcontract kunnen geen wijzigingen geven in het aantal opgenomen studiepunten en geven dus geen aanleiding tot terugbetaling van studiegeld (artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs)

Er is geen terugbetaling voor studenten ingeschreven met een examencontract.

 

Een student betaalt bij (her)inschrijving het vast gedeelte van het verschuldigde studiegeld zijnde:

 • 245,20 euro voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 111,90 euro voor beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 111,90 euro bij inschrijving onder examencontract
 • De som van beide bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract met een inschrijving onder examencontract

In de loop van de maand november 2020 wordt het studiegeld berekend in overeenstemming met het aantal opgenomen studiepunten en rekening houdend met de vermoedelijke beurstoestand. Niet-beursstudenten wordt gevraagd het saldo te betalen binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Een eerste herinnering wordt verzonden half december 2020. Een laatste aanmaning volgt eind januari 2021. Indien de student het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de gestelde termijn vermeld in de laatste aanmaning dan kan de UHasselt de toetredingsovereenkomst eenzijdig ontbinden en zal het verschuldigde bedrag geïnd worden via een incassobureau.

In de loop van het academiejaar dient de vermoedelijke beurstoestand bevestigd te worden door een attest van de dienst studietoelagen. Indien in juni 2021 nog steeds geen bevestiging werd ontvangen vanuit de dienst studietoelagen wordt het niet-beurstarief aangerekend. Studenten waarvan het aantal studiepunten wijzigt tussen de eerste berekening en juni 2021 krijgen hiervan een afrekening in de loop van de maand juni 2021.

Een student, ingeschreven met een diplomacontract die de studie voortijdig beëindigt, krijgt een gedeelte van het studiegeld terugbetaald. Het terugbetaalde deel komt overeen met het oorspronkelijk verschuldigde bedrag voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student zich uitschrijft. De uitschrijving dient te gebeuren voor de limietdata vermeld in de studiegids. Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.
Een administratieve kost van 111,90 euro wordt niet terugbetaald bij uitschrijving.

Uitschrijving voor opleidingsonderdelen door studenten onder creditcontract kunnen geen wijzigingen geven in het aantal opgenomen studiepunten en geven dus geen aanleiding tot terugbetaling van studiegeld (artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs)

Er is geen terugbetaling voor studenten ingeschreven met een examencontract.

Een student betaalt bij (her)inschrijving het vast gedeelte van het verschuldigde studiegeld zijnde:

 • 242,80 euro voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 110,80 euro voor beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 110,80 euro bij inschrijving onder examencontract
 • De som van beide bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract met een inschrijving onder examencontract

In de loop van de maand november 2019 wordt het studiegeld berekend in overeenstemming met het aantal opgenomen studiepunten en rekening houdend met de vermoedelijke beurstoestand. Niet-beursstudenten wordt gevraagd het saldo te betalen binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Een eerste herinnering wordt verzonden half december 2019. Een laatste aanmaning volgt eind januari 2020. Indien de student het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de gestelde termijn vermeld in de laatste aanmaning dan kan de UHasselt de toetredingsovereenkomst eenzijdig ontbinden en zal het verschuldigde bedrag geïnd worden via een incassobureau.

In de loop van het academiejaar dient de vermoedelijke beurstoestand bevestigd te worden door een attest van de dienst studietoelagen. Indien in juni 2020 nog steeds geen bevestiging werd ontvangen vanuit de dienst studietoelagen wordt het niet-beurstarief aangerekend. Studenten waarvan het aantal studiepunten wijzigt tussen de eerste berekening en juni 2020 krijgen hiervan een afrekening in de loop van de maand juni 2020.

Een student, ingeschreven met een diplomacontract die de studie voortijdig beëindigt, krijgt een gedeelte van het studiegeld terugbetaald. Het terugbetaalde deel komt overeen met het oorspronkelijk verschuldigde bedrag voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student zich uitschrijft. De uitschrijving dient te gebeuren voor de limietdata vermeld in de studiegids. Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.
Een administratieve kost van 110,80 euro wordt niet terugbetaald bij uitschrijving.

Uitschrijving voor opleidingsonderdelen door studenten onder creditcontract kunnen geen wijzigingen geven in het aantal opgenomen studiepunten en geven dus geen aanleiding tot terugbetaling van studiegeld (artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs)

Er is geen terugbetaling voor studenten ingeschreven met een examencontract.

Een student betaalt bij (her)inschrijving het vast gedeelte van het verschuldigde studiegeld zijnde:

 • 238,30 euro voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 108,80 euro voor beurstariefstudenten bij inschrijving onder credit en/of diplomacontract
 • 108,80 euro bij inschrijving onder examencontract
 • De som van beide bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract met een inschrijving onder examencontract

In de loop van de maand november 2018 wordt het studiegeld berekend in overeenstemming met het aantal opgenomen studiepunten en rekening houdend met de vermoedelijke beurstoestand.Niet-beursstudenten wordt gevraagd het saldo te betalen binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Een eerste herinnering wordt verzonden half december 2018. Een laatste aanmaning volgt eind januari 2019.Indien de student het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen de gestelde termijn vermeld in de laatste aanmaning dan kan de UHasselt de toetredingsovereenkomst eenzijdig ontbinden en zal het verschuldigde bedrag geïnd worden via een incassobureau.

In de loop van het academiejaar dient de vermoedelijke beurstoestand bevestigd te worden door een attest van de dienst studietoelagen. Indien in juni 2019 nog steeds geen bevestiging werd ontvangen vanuit de dienst studietoelagen wordt het niet-beurstarief aangerekend. Studenten waarvan het aantal studiepunten wijzigt tussen de eerste berekening en juni 2019 krijgen hiervan een afrekening in de loop van de maand juni 2019.

Een student, ingeschreven met een diplomacontract die de studie voortijdig beëindigt, krijgt een gedeelte van het studiegeld terugbetaald. Het terugbetaalde deel komt overeen met het oorspronkelijk verschuldigde bedrag voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student zich uitschrijft. De uitschrijving dient te gebeuren voor de limietdata vermeld in de studiegids. Dit voorstel sluit aan met de regeling voor uitschrijving opgenomen in artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs.
Een administratieve kost van 108,80 euro wordt niet terugbetaald bij uitschrijving.

Uitschrijving voor opleidingsonderdelen door studenten onder creditcontract kunnen geen wijzigingen geven in het aantal opgenomen studiepunten en geven dus geen aanleiding tot terugbetaling van studiegeld (artikel III.4 van de Codex Hoger Onderwijs)

Er is geen terugbetaling voor studenten ingeschreven met een examencontract.