Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studietips

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TIMEMANAGEMENT

Aan de universiteit krijg je de vrijheid om je tijd voor een groot stuk zelf in te delen. De colleges, examens, etc staan natuurlijk vast, maar verder kies je zelf wanneer je studeert, wanneer je ontspanning neemt, sport, etc.
Dat lijkt misschien een ideale situatie, maar is in feite geen gemakkelijke uitdaging! Het is een heuse oefening om een gezond evenwicht te vinden tussen studie en ontspanning.
Het plannen van je tijd, timemanagement genoemd, is daarom geen overbodige luxe.

Planning?

Om te zorgen dat je een goed evenwicht hanteert tussen je studies en je vrije tijdsactiviteiten, kan je beslissen om je tijd te ‘managen’, om op de één of andere manier aan studieplanning te gaan doen.
Niet iedereen heeft een even strakke studieplanning nodig. Sommige studenten plannen enkel ‘in hun hoofd’ en slagen er zo prima in om hun tijd goed te beheren. Anderen werken met to-do-lijstjes, nog anderen met meer uitgewerkte planningen.

Veel studenten hebben ooit geëxperimenteerd met het maken van een studieplanning. De meeste studenten vinden het ook helemaal niet moeilijk om een mooie planning op te stellen. Het blijkt echter vaak mis te lopen bij het naleven van de gemaakte planning.
Als je jouw planning effectief wil uitvoeren, moet ze bij je passen. Ze moet je op het lijf geschreven zijn, zodat het ook niet moeilijk is om ze na te leven.
Je moet dus weten welke manier van tijdsindeling (’s ochtends of ’s avonds veel studeren, vooral in weekends of net onder de week…) bij je past. Zelfkennis is noodzakelijk om een goede en realistische planning op te stellen.

Hier vind je een voorbeeld van een weekoverzicht

Hier vind je een overzicht van handige apps

Printversie van alle info en tips rond Timemanagement

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of nood aan begeleiding?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met een studiebegeleider.


Zelfkennis

Iedereen is anders en iedereen zit in een unieke situatie. Jouw timemanagement en jouw ideale studieplanning zullen er dus anders uitzien dan die van je beste vriend(in).
Je moet jezelf goed kennen om te weten wat goed voor je is. Slechts met voldoende zelfkennis zal je erin slagen om een realistische studieplanning op te stellen.

Het komt er dus in de eerste plaats op neer jezelf te leren kennen, eens te bekijken naar hoe jij je tijd indeelt. Dit kan je doen door een week lang te registeren wat je zoal doet.
Een week lang registeren doe je op de volgende manier:

 • Print het weekoverzicht af en vul de data van de komende week erop in.
 • Registreer op het weekoverzicht een week lang wat je doet (in blokken van minstens een half uur). Werk hierbij met kleuren:
  • blauw = lessen, werkzittingen, responsiecolleges, …
  • rood = zelfstudie, groepswerk
  • groen = ontspanning (vb. lekker niets doen, jeugdbeweging, sport, film,…)
  • oranje = eventueel een andere activiteit waar je relatief veel tijd aan besteed (vb. pendelen, studentenjob, …)

Bijvoorbeeld: als je maandag van 9u tot 11u naar de les gegaan bent, kleur je deze vakjes blauw, als je daarna lekker uit eten bent gegaan met vrienden, kan je die vakjes groen kleuren, ...

Niet alle vakjes op het formulier moeten ingekleurd zijn (je moet bijvoorbeeld geen vakje inkleuren als je een douche neemt/boodschappen doet/…), het belangrijkste is dat bovenstaande categorieën duidelijk naar voor komen. Hou het niet enkel bij kleuren, maar schrijf in de vakjes ook kort waar je mee bezig was (vb. ‘sport’, ‘les boekhouden’, …), zodat je een duidelijk overzicht krijgt van je bezigheden die week.
Je kan verschillende keren per dag registreren, maar je kan er ook voor kiezen om op het einde van de dag te overlopen wat je die dag deed, en het formulier inkleuren.
Je hoeft op voorhand nog niets te plannen, gewoon registreren wat je effectief deed volstaat.

 • Bekijk nadien je ingekleurde registratieformulier kritisch. Dit kan je doen aan de hand van een aantal vragen.
 • Wat leer je op basis van deze opdracht?
  • Wat merk je op i.v.m. je tijdsindeling? (Ben je vooral een ochtend- of een avondmens?, heb je veel of weinig vrije tijd, studeer je vooral tijdens de week, of meer in het weekend?, …)
  • Hoeveel uur per week ben je bezig met je studies?
  • Ben je tevreden over jezelf?
  • Zijn er zaken die je in de toekomst graag anders zou zien?
  • Zou een planning nuttig zijn voor jou?

Indien je graag dingen anders zou zien in je tijdsindeling, kan je beslissen om een aantal zaken concreet te gaan plannen.

 

Planning opstellen

Als je, op basis van de registratie - opdracht, beslist dat je een aantal dingen in je tijdsbesteding anders wil gaan organiseren, kan het maken van een planning je hierbij helpen.

Handig is om te beginnen met een weekplanning.
Een weekplanning maken doe je in een aantal stappen:

 • Print een weekoverzicht af.
 • Vul al je wekelijkse verplichtingen in. Dit zijn alle activiteiten waarin je niet kan of wil schuiven, die vast staan (vb. colleges die je wil bijwonen, voetbaltraining, familiebijeenkomst, wekelijkse uitgaansavond met vrienden, …).
 • Reserveer tijd om te eten, slapen en de nodige persoonlijke en huishoudelijke activiteiten (vb. eten, koken, poetsen, boodschappen, douchen, …).
 • Plan je zelfstudietijd. Formuleer voor jezelf concrete doelen die je deze week wil realiseren, zowel qua tijd/kwantiteit (vb. aantal uur per week dat je wil studeren) als qua inhoud/kwaliteit (vb. welke hoofdstukken je wil bekijken, …). Je beslist uiteraard zelf wat jouw persoonlijk weekdoel is. De studieleidraad en het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel kan een richtlijn zijn, maar het aantal uur dat je per week (en eventueel per vak) effectief studeert (of wil studeren) is ook afhankelijk van je ambities, capaciteiten, studieverleden, …
 • Wees realistisch in je doelen! Als je studietijd (zelfstudie + contacturen) vorige week bijvoorbeeld 20u bedroeg, is het niet realistisch om deze week 40 uur studietijd te plannen, 25u is dan een mooi en realistischer doel.

Planning naleven

Een realistische planning opstellen is geen sinecure, maar deze planning vervolgens ook naleven blijkt vaak nog moeilijker te zijn. Vaak gaan de mooie planningen verloren onder of tussen studieboeken, agenda’s, rugzakken, …
Zorg er dus voor dat je jouw planning op een goed zichtbare plaats bewaart, bijvoorbeeld in een doorzichtig mapje tussen je laptop, op je toetsenbord, tussen je agenda, op je prikbord, … Zo verklein je het risico dat je jouw planning vergeet of verliest.

Maak elke dag twee momenten vrij:

 • Eén moment (bij voorkeur ’s ochtends) om te bekijken wat er op je planning staat en hoe je dag er concreet uit zal zien. Als er afspraken of colleges verschoven zijn, is dat geen probleem. Gooi je planning dan niet weg, maar pas ze aan. Probeer te schuiven met blokken studie en ontspanning, zodat je weekdoel niet in het gedrang komt.
 • Eén moment ’s avonds om te bekijken of je jouw planning hebt nageleefd. Duid op je weekoverzicht aan wat je effectief gedaan hebt die dag. Bekijk ook even of je meer of minder gestudeerd hebt dan gepland en of er eventueel moet geschoven worden in de planning voor de overige dagen van de week. Doe dit indien nodig.

Op het einde van de week (vb. zondagavond of maandagochtend) kan je de voorbije week evalueren:

 • Heb je jouw planning gevolgd?
 • Wat heb je anders gedaan dan gepland?
 • Heb je jouw weekdoel gehaald?
 • Hoe komt het dat je het weekdoel wel of niet haalde?
 • Wat leer je hieruit voor je planning van de komende week?

Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen, kan je een nieuwe planning opstellen voor de volgende week. Leer uit je fouten! Stel je weekdoel zo nodig bij, houd het realistisch!

Zoek evenwicht

Tracht een gezond evenwicht te vinden tussen studeren en ontspanning.
Zorg dat je tijdens je ontspanning plaats maakt voor zowel beweging als sociale contacten. Al deze factoren zijn belangrijk om je goed in je vel te voelen tijdens je studies, maak er dus voldoende tijd voor vrij.

Zet weekdoelen

Stel jezelf weekdoelen en werk een weekplanning uit om deze weekdoelen te bereiken.
Een weekdoel zorgt voor meer flexibiliteit dan een dagdoel: er kan al een keer iets mislopen zonder dat je weekdoel in het gedrang komt. Bovendien is een weekdoel concreter dan een maanddoel of een jaardoel, daardoor motiveert het je sterker om effectief aan de slag te gaan.

Wees concreet

Zet jezelf concrete doelen: concretiseer je weekdoel en bepaal hoeveel uur je wil studeren op een bepaalde dag, hoeveel bladzijden per uur je gezien wil krijgen, …

Speelruimte

Leg de lat niet te hoog, dat houd je niet vol. Je hebt speelruimte en ademruimte nodig in je planning.

Voorzie bufferuren

Bufferuren zijn uren waarop je niets plant (geen studie en geen ontspanning), deze uren kan je gebruiken om onverwachte tegenvallers op te vangen, vb. onverwacht bezoek, trager studeren dan verwacht, …

Wees realistisch

Stel een haalbare planning op die bij jou past. Hiervoor is een goede dosis zelfkennis onontbeerlijk.

Hoe snel studeer je?

Ga per opleidingsonderdeel eens na hoeveel bladzijden of oefeningen je gemiddeld per uur kan verwerken. Gebruik deze informatie ook bij je planning (vb. ik ga één uur Sociologie studeren, dat betekent dat ik minstens … pagina’s zal verwerken).

Werk met to-do-lijstjes

Stel per week een to-do-lijstje op met taken die je die bepaalde week wil afwerken. Taken die afgerond zijn, kan je doorstrepen, dat werkt motiverend.

Pauzeer voldoende

Blok niet door tot je afgepeigerd bent, om dan een hele dag te moeten recupereren. Pauzeer liever voldoende. Plan op regelmatige tijdstippen (kleine) pauzes in, deze zijn nodig om je hersenen alert te houden. Een mooi ritme is het volgende: één uur studeren – 10 minuten pauze – 1 uur studeren – 10 minuten pauze – 1 uur studeren – langere pauze (vb. één uur). Maar je kan, afhankelijke van je concentratiespanne, natuurlijk of langer of kortere stukken studeren.

Scheid studie- en ontspanningsmomenten van elkaar

Op studie-momenten studeer je, op ontspanningsmomenten doe je iets anders. Dat lijkt simpel, maar betekent concreet wel dat je jouw gsm, Facebook, … moet afzetten als je studeert en dat je ook niet studeert voor tv! Zo is je studie echte studie, je ontspanning échte ontspanning.

Gebruik je wekker

Om je studiemomenten goed af te bakenen, kan je werken met een (kook)wekker. Stel de wekker in dat hij bijvoorbeeld na een uur afgaat. Begin vervolgens te studeren, en pas als de wekker af gaat mag je stoppen met studeren en eventjes ontspanning nemen.

Geloof in jezelf

Als je denkt dat je ’t kan, kan je ’t ook, dus motiveer jezelf en geloof in jezelf! (Dit werkt ook omgekeerd: als je denkt dat je ’t niet kan, is er ook veel kans dat je niet zal slagen).

Geef niet te snel op

Als je timemanagement in het honderd loopt, geef dan niet op maar tracht er dan iets uit te leren voor de toekomst. Ga na: wat liep er mis, wanneer begon het mis te lopen en hoe kan ik hier in de toekomst iets aan veranderen?

Beloon jezelf

Beloon jezelf als je een (tussen)doel behaald hebt. Bijvoorbeeld: ‘als ik dit hoofdstuk af heb, haal ik mezelf een ijsje’ of ‘ik lees die sms pas als deze moeilijke oefening af is’, …

Plan in functie van je concentratie

Plan moeilijke taken/vakken vooral tijdens de uren dat je concentratie het best is. Als je bijvoorbeeld geen ochtendmens bent, plan dan niet om aan het moeilijkste hoofdstuk Wiskunde te beginnen op zondagochtend, maar plan dit op een productievere namiddag of avond.

Varieer

Altijd hetzelfde doen verveelt al gauw, wissel daarom moeilijke en makkelijke vakken af en varieer ook in studieaanpak (studeer bijvoorbeeld geen hele dag Franse vocabulaire, maar wissel dit af met het onderstrepen van een tekst/maken van oefeningen/…).
Varieer echter niet te veel: studeer niet op één dag verschillende vakken, anders verlies je het overzicht uit het oog.

Ontwikkel regelmaat, routines en rituelen

Studeer bijvoorbeeld bepaalde vakken op bepaalde tijdstippen en een vaste plaats. Zo wordt het studeren een routine of gewoonte. Gewoontes en routines gaan “vanzelf”, je moet er minder inspanning voor leveren.

Zelf-management

Durf ‘nee’ te zeggen tegen voorstellen van vrienden. Wees assertief en ontwikkel zelfcontrole, neem zelf de touwtjes in handen.

Plan op lange termijn

Maak ook een planning op lange termijn. Spreid bijvoorbeeld het maken van taken/papers over verschillende dagen of weken.

Hoeveel studeer je?

Ga eens na hoeveel uur je per week studeert.
Een gemiddeld student die 60 studiepunten opneemt, zou 45u per week (7dagen) bezig moeten zijn voor school. In deze 45 uur zitten zowel de contacturen als de zelfstudie inbegrepen.
Als je enkele weken te weinig studeert, stapelen de tekorten zich snel op! Als je bijvoorbeeld wekelijks slechts 40u studeert (i.p.v. 45u), kom je op het einde van het jaar 200u tekort, dat is gelijk aan 4 volle weken blok!

Maak keuzes

Durf keuzes te maken. Je kan niet alles doen in het leven. Je kan niet én een universitaire studie doen én twee avonden per week een studentenjob én drie keer per week gaan sporten én elke week bij je grootouders op bezoek gaan én elk weekend uitgaan én je lief dagelijks zien én… Ga eens na wat voor jou belangrijk is in het leven. Wat wil je bereiken? Bepaal je doelen op lange termijn en werk dáár naartoe!