Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studieloopbaanbegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HOE JE STUDIETRAJECT SAMENSTELLEN?

Voor je een studietraject kan samenstellen moet je eerst (her)inschrijven. Van zodra je bericht krijgt van de studentenadministratie dat jouw inschrijving in orde is, kan je jouw studietraject online samenstellen en doorsturen.

Dit doe je als volgt:

1. ga naar 'Mijn studentendossier'
2. open de applicatie (studietraject samenstellen) onder 'mijn studietraject'
3. de verdure concrete instructies vind je in je studentendossier
4. kijk je aanvraag grondig na en let op eventuele bijkomende instructies van de faculteit
5. vergeet niet stap per stap op te slaan
6. verzend jouw aanvraag studietraject

Stapsgewijs doorheen het proces…

Stap 1: Je maakt kenbaar welke tolereerbare onvoldoendes uit het voorbije academiejaar je niet wenst te hernemen in het nieuwe academiejaar.
Opgelet! Indien je een tolereerbare onvoldoende als tolerantie inzet, dan is deze beslissing definitief en blijft de betreffende tolereerbare onvoldoende behouden voor de rest van je studieloopbaan (art. 5.1 §2 in de OER 2016-2017). Je kan dus niet meer terugkomen op deze beslissing in de loop van het academiejaar of bij volgende inschrijvingen in dezelfde opleiding.

Studenten die voor het eerst zijn ingeschreven aan de UHasselt slaan deze stap over.

Stap 2: Traject aanvullen met opleidingsonderdelen.
Vink de opleiding en studiejaren waarin je opleidingsonderdelen wenst op te nemen aan. Duid de opleidingsonderdelen aan die je wenst op te nemen, ook de opleidingsonderdelen waarvoor je eventueel een vrijstelling aanvraagt in stap 3.

Voor het samenstellen van je GIT gebruik je volgende documenten:

  • Studiegids: hierin vind je de curricula van je opleiding, de vakbeschrijvingen, de begincompetenties voor elk opleidingsonderdeel, de inhoud en opbouw van de opleidingsonderdelen, de mogelijkheid tot het nemen van een examencontract, de timing van het opleidingsonderdeel, ...
  • Onderwijs- en examenregeling, o.a. deliberatie- en tolerantieregels: Art. 4.2 en 4.4 van de Examenregeling.
  • De facultaire academische kalender
  • Eventueel: overgangsregelingen per faculteit en/of opleiding, lijst met begincompetenties (volgtijdelijkheid), de informatie uit de infosessie GIT en de daarbij horende presentatie, ...

Stap 3: Vrijstellingen aanvragen
Vink de opleidingsonderdelen aan waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen.
Motiveer en bewijs jouw aanvraag.

Stap 4: Aanvraag verzenden
Het aangevraagde studieprogramma wordt gecontroleerd door de studieloopbaanbegeleider en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de examencommissie. 
 

OPGELET:
Na goedkeuring van je traject en na elke goedgekeurde wijziging van je studiecontract controleer je jouw studietraject. Eventuele fouten moet je zo snel mogelijk melden aan de studieloopbaanbegeleider.