Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studieloopbaanbegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VRIJSTELLINGSAANVRAGEN

Op deze pagina vind je meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen  op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s) en eerder verworven competenties (EVC's).

Wat is een EVK?
Een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden.

EVK en vrijstellingen?
EVK’s zijn dus formele studiebewijzen die je als student kan gebruiken om in je huidige opleiding vrijstellingen aan te vragen. Voor opleidingsonderdelen die inhoudelijk aansluiten bij de opleiding, en overeenkomen qua inhoud, doelstellingen en aantal studiepunten, kan je een vrijstelling aanvragen.
Het gaat dus om een vrijstelling van het volgen van een opleidingsonderdeel en het afleggen van examen ervan, op basis van credit die je reeds (elders) behaalde in het hoger onderwijs. Let wel, het gaat om behaalde credits! Dat zijn opleidingsonderdelen waarvoor minimum 10/20 behaalde, dus geen onvoldoendes waarvoor je gedelibereerd of getolereerd bent.

Hoe vraag je een vrijstelling aan?
Je dient bij voorkeur een vrijstellingsaanvraag in voor de start van het academiejaar en na inschrijving in een opleiding en een studiejaar in het betrokken academiejaar aan de UHasselt. De vrijstellingsaanvraag verloopt helemaal elektronisch via het studentendossier - mijn studietraject - aanvraag studietraject.

In Stap 2 'samenstellen studietraject' duid je alle opleidingsonderdelen aan die je wenst op te nemen,  ook de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen.

In Stap 3 'aanvraag vrijstellingen' duid je de opleidingsonderdelen aan waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Voor elk opleidingsonderdeel geef je een verantwoording waarom je hiervoor een vrijstelling vraagt (vermelding eerder behaalde opleidingsonderdelen met creditcijfer en SP). Je dient verplicht volgende documenten te uploaden:

  • creditbewijzen van de eerder behaalde opleidingsonderdelen: Een creditbewijs is een schriftelijk bewijsstuk van het feit dat je de competenties verbonden aan een opleidingsonderdeel hebt verworven. Een creditbewijs bevat o.a. de naam en het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel, inhoud ECTS-fiche, ...
  • OF een rapport met de behaalde examencijfers en studiepunten EN (een link naar) de ECTS fiches in de studiegids van de eerder behaalde opleidingsonderdelen (zodat we zicht krijgen op inhoud, doelstellingen en eindcompetenties)
  • eventueel kan door de coördinerend verantwoordelijke of de examencommissie nog extra studiemateriaal gevraagd worden om in te kijken als bovenstaand niet voldoende info biedt.

In Stap 4 'aanvraag studietraject verzenden' stuur je je aanvraag door. Jouw aanvraag wordt voorgelegd aan de voorzitter van de examencommissie i.s.m. de studieloopbaanbegeleider die jou via deze applicatie op de hoogte brengen van de beslissing. Na behandeling van jouw trajectaanvraag, word je via automatische e-mail verzocht om je studiecontract te controleren.

Indien je tijdens het academiejaar nog een vrijstelling wenst aan te vragen, dient dit te gebeuren voor aanvang van de onderwijsperiode waarin dit opleidingsonderdeel loopt. Dit kan enkel via het formulier 'wijziging studiecontract' via je studentendossier - mijn studietraject - wijziging studietraject. Je dient dit ingevulde formulier met de bovenvermelde documenten in te leveren bij de studieloopbaanbegeleider van de opleiding.

Wat is een EVC en hoe verloopt de aanvraagprocedure?
Indien je reeds competenties verworven hebt via informeel leren op de werkplek of in het maatschappelijk leven of binnen een eerder gevolgde opleiding, training of vorming, kan je hiervoor ook een vrijstelling aanvragen via een associatiebrede procedure m.b.t. het erkennen van eerder verworven competenties (EVC). Klik voor meer informatie op volgende link:
http://www.auhl.be/PUB/AUHL-Studenten/EVC-en-EVK.html