Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Andere initiatieven

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LESMATERIAAL CHEMIE : ARCHIEF

Teksten die nog ter beschikking blijven:
 

Chemie en voeding
"Voeding" is een project waarin de verschillende aspecten van voeding aan bod komen. De verschillende modules zijn zodanig uitgebouwd dat ze een waardevol instrument zijn als zelfstudiepakketten.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en leven


Chemie en industrie

 • Kunststoffen: Een practicum voor leerlingen van het secundair onderwijs in klasverband.

Chemie met de grafische rekenmachine

 • Kennismaking met de TI-84 Plus
 • Exotherme en endotherme reacties
  Meten van temperatuurveranderingen tijdens een chemische reactie
  Geleidbaarheid van oplossingen
 • Zuur-base titratie
  Titratie van een dibasisch zuur met een sterke base
 • Wet van Lambert-Beer
  Experimentele bepaling van de concentratie van een NISO4-oplossing.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en technologie
Een geautomatiseerde zuur-base titratie met behulp van LabviewTM.

Nano-chemie: kleine deeltjes, grote toepassingen
Dit practicum is een eerste kennismaking voor leerlingen uit het secundair onderwijs met nanowetenschappen. Nanowetenschap ("nanoscience") is het gebied van interdisciplinaire wetenschappen die de speciale fenomenen bestuderen die optreden als objecten in tenminste één dimensie een grootte hebben tussen 1 nm en 100 nm. 

Link naar het lesmateriaal