Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Andere initiatieven

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LESMATERIAAL WISKUNDE: ARCHIEF

Lesmateriaal dat nog ter beschikking blijft.


Iteratie, dynamische processen en numerieke methoden

Het leerplan Wiskunde A voor de derde graad bevat onderwerpen zoals iteratie, differentiaalvergelijkingen, discrete wiskunde, numerieke methoden en fractalen. Deze onderwerpen hebben heel wat raakvlakken met de realiteit.

Dit onderdeel toont hoe deze topics met mekaar in verband kunnen gebracht worden met als rode draad iteratie.

Klik op de onderstaande link en kies voor lesmateriaal.

Link naar het lesmateriaal


Van wetenschappelijk experiment tot wiskundig model

Deze activiteit geeft een introductie tot het modelleren van gegevens. Vertrekkende van wetenschappelijke experimenten gaan we op zoek naar verbanden, conclusies of wiskundige modellen die overeenkomen met gekende wetmatigheden.

Klik op de onderstaande link en kies voor lesmateriaal.
 
Link naar het lesmateriaal


Rijen

Deze tekst werd uitgewerkt vanuit de nieuwsgierigheid over de toepassingen van rijen: de rij van Fibonacci, de gulden snede, fractalen, ....

Klik op de onderstaande link en kies voor lesmateriaal.
 
Link naar het lesmateriaal


Matrices en complexe getallen 

Het is niet de bedoeling van deze tweedelige brochure een handboek aan te bieden maar enkele, misschien alternatieve, benaderingen voor te stellen die bruikbaar zijn in de lessen wiskunde.

Link naar het lesmateriaal.