Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Partners

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIOMEDISCH ONDERZOEKSINSTITUUT, BIOMED

BIOMED is één van de negen onderzoeksinstituten van de Universiteit Hasselt. BIOMED wil een multidisciplinair instituut zijn waar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs in het domein van de levenswetenschappen in nauwe samenhang worden beoefend in een stimulerende academische omgeving. 

Binnen het BIOMED onderzoek wordt de nadruk gelegd op moleculaire en cellulaire ziekte processen binnen de onderzoeksdomeinen immunologie, neurowetenschappen en cardiologie. Enerzijds wordt basis onderzoek op hoog niveau nagestreefd en anderzijds licht de focus op het translationele aspect met een duidelijke vertaalslag naar de patiënt (from bench to bedside). Aanwezige expertise op het niveau van bioimaging, biomerkers en revalidatie wordt aangewend om het translationele doel te bereiken. Ziektebeelden die binnen het onderzoek aan bod komen zijn multiple sclerose, reumatoïde artritis, hersen- en ruggenmergletsels en epilepsie.

De wetenschappelijke en technologische expertise van BIOMED wordt maximaal aangewend voor de wetenschappelijke vorming van academici in onze universiteit. Het instituut wil daarnaast ook een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio door jonge beloftevolle onderzoekers op te leiden in een stimulerende academische omgeving, door actieve samenwerking met de lokale gezondheidssector, en door maximale ondersteuning te bieden aan de uitbouw van economische projecten in de levenswetenschappen.

Contact: prof. dr. Piet Stinissen, voorzitter

Meer info over het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)