Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Partners

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EXPERTISECENTRUM PXL ZORGINNOVATIE

Het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie tracht samen met het werkveld antwoorden te vinden op uitdagingen in de gezondheids- en welzijnssector (zorg en revalidatie) via innovatie, technologie en/of interdisciplinaire aanpak met focus op zorgeloos wonen, arbeid & participatie en zorgprofessionalisering. Vanuit een holistische, inclusieve en empowerende visie wil het Expertisecentrum Zorginnovatie bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en re-integratie in de maatschappij van de cliënt. Hierbij staan de cliënt en zijn omgeving steeds centraal met aandacht voor zijn sterktes en mogelijkheden. Verder zoekt men binnen projecten en dienstverlening naar het verbeteren van de zorgefficiëntie met als doel een maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren.

Het expertisecentrum Zorginnovatie bundelt praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en vorming en onderscheidt zich enerzijds door het interdisciplinaire karakter van het expertisecentrum waarbij experts van verschillende disciplines gezamenlijk een antwoord zoeken op een uitdaging binnen de zorg. Anderzijds is de nauwe samenwerking en de verwevenheid met het werkveld een grote troef. Via stages, projectwerk en praktijkgericht onderzoek in diverse sectoren van het werkveld is er een continue wisselwerking en contact tussen onderzoek experten, docenten en studenten en het werkveld. Dit biedt de garantie op een adequate, flexibele en dynamische werkwijze met oog voor doelgerichte oplossingen en implementatie in het werkveld. Het expertise centrum Zorginnovatie staat ook garant voor vorming, training en opleiding op maat van zowel zorgverleners, mantelzorgers en cliënten, maar ook van ondernemers binnen de zorgeconomie/sector.

Binnen de speerpunten zijn er verschillende projecten die betrekking hebben op personen met MS.  Er zijn een aantal evaluatie-instrumenten ontwikkeld om de cliënt met MS in kaart te brengen zoals het H-OPP (Hasselt Occupational Performance Profile) (evaluatie van het functioneren door ergotherapeut), het FINAH (inventarisatie van activiteiten waarbij cliënt en zijn mantelzorger problemen ondervindt) en het Obstacle, instrument dat de omgeving screent. Verder zijn er een aantal projecten rond interventies met als doel de persoon met MS zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.  Zo zijn er een aantal projecten rond zorgtechnologie waarbij gekeken wordt op welke manier de omgeving kan aangepast worden m.b.v. technologie en het I-ACT project waarbij  de persoon met MS dagelijkse activiteiten op een cliënt- en taakgerichte manier kan trainen met behulp van de Microsoft Kinect. PXL Healthcare heeft ook een oefenhuis met eXperience car waar dagelijkse activiteiten met behulp van hulpmiddelen en technologie geoefend kunnen worden. Hier zoeken cliënten, professionele zorgverleners, studenten, lectoren en onderzoekers in co-creatie naar de meest geschikte woon- en zorgoplossingen. Verder zijn er een aantal projecten die zich richten op arbeidsreïntegratie en duurzame arbeid bij personen met een beperking. PXL is partner van het Universal Design woonlabo, een living lab en demonstratiewoning dat gericht is op levenslang zorgeloos wonen.

Contact: Roald Nelissen en Annemie Spooren

Meer info over het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie