Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Partners

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REVALIDATIE & MS CENTRUM OVERPELT

Het Revalidatie & MS Centrum Overpelt is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en andere degeneratieve neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson. Daarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel (neurologische aandoeningen) en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat (locomotorische aandoeningen).
 
Tevens is het Revalidatie & MS Centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen. Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 120 Sp-bedden, verdeeld over 4 verpleegdiensten. Op deze diensten verblijven revalidanten en patiënten voor observatie, diagnosestelling of medische oppuntstelling. Tevens verblijven er langdurig opgenomen patiënten en patiënten voor tijdelijke opvang en behandeling (afwisselend thuis en in het ziekenhuis).
Naast de revalidatie van de opgenomen patiënten, worden ook ruim 150 ambulante patiënten behandeld. Hiervoor beschikt het ziekenhuis over een revalidatiecentrum en een revalidatieovereenkomst met het RIZIV. De revalidatie staat onder leiding van een geneesheer-specialist in de fysische revalidatie, bijgestaan door een team gespecialiseerde medici, paramedici (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk en diëtetiek) en verpleging.


De campus

In de onmiddellijke nabijheid van het ziekenhuis bevinden zich de woonzones Lindelheide (vzw Lindelheide) en De Zilverberk (vzw Stijn). Deze woonzones (45 aangepaste woningen) bieden personen met MS en personen met andere aandoeningen (fysieke handicap), en hun eventuele partners, de mogelijkheid zelfstandig te wonen met al dan niet de nodige ADL-ondersteuning. Dankzij de inplanting van deze woonzones nabij het ziekenhuis kunnen de bewoners gebruik maken van alle mogelijke diensten en therapieën.
In 2005 is het aanbod van voorzieningen op de campus uitgebreid met het dagcentrum De Vliegden Oost (vzw Stijn). In 2010 zijn de eerste woningen van het nursingtehuis De Mistel (vzw Stijn) in gebruik genomen. Met de realisering hiervan is het aanbod van voorzieningen op de woon- behandel- en zorgcampus verder uitgebouwd en gedifferentieerd in functie van de noden van de personen, rekening houdend met de aard en de graad van hun handicap.


De zorglijnen

In het Revalidatie & MS Centrum zijn voor de geëigende patiëntendoelgroepen de volgende zorglijnen uitgebouwd:

  • Intensieve neurologische en locomotorische revalidatie.
  • Specifieke revalidatie, zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en MS-onderzoek.
  • Gespecialiseerde opvang voor personen met MS in een vergevorderd stadium van hun aandoening.
  • Specifieke revalidatie en reactivatie van comapatiënten.
  • Sportmedisch advies en opvolging voor personen met beperkingen. 


MS-expertisecentrum

Het Revalidatie & MS Centrum Overpelt – voorheen MS-kliniek genoemd – is al 37 jaren gekend om zijn expertise in de medische diagnostiek, medicamenteuze behandeling, specifieke verpleging, revalidatie en tijdelijke opvang en behandeling van personen met MS (klinisch en ambulant) en dit in alle stadia waarin deze degeneratieve ziekte zich kan voordoen.
In het MS-expertisecentrum wordt de zorglijn specifieke revalidatie, zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en MS-onderzoek uitgebouwd in samenwerking met:

  • Het Mariaziekenhuis: o.a. apotheek, radiologie, laboratorium, orgaanspecialismen.
  • MS-Liga Vlaanderen: de functie maatschappelijk werk en de zorgtrajectbegeleiding in het kader van het zorgaanbod Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR).( Meer informatie over MDR kan u terugvinden onder onze rubriek 'activiteiten') en het project Persoonsgebonden Cognitieve Ondersteuning in relatie met het zorgaanbod Multidisciplinaire cognitieve diagnose en revalidatie.
  • Het MS Netwerk Limburg (het Biomedisch Onderzoeksinstituut - BIOMED (universiteit Hasselt), het Studiecentrum voor Revalidatieonderzoek - REVAL (Provinciale Hogeschool Limburg) en het Revalidatie & MS Centrum Overpelt): het MS-onderzoek (fundamenteel- en wetenschappelijk onderzoek en klinische studies nieuwe geneesmiddelen) en de activiteiten van het MS-onderzoeksfonds.
  • Het Vlaams MS-zorgnetwerk (MS-Liga Vlaanderen, de MS-centra in Melsbroek, Overpelt, Brasschaat en Sijsele, en de universitaire ziekenhuizen Brussel en Gent): het afstemmen en stroomlijnen van de MS-zorg.

De zorglijn gespecialiseerde opvang voor personen met MS in een vergevorderd stadium van hun aandoening wordt uitgebouwd in samenwerking met de woonzorgcentra Immaculata Overpelt en Herfstvreugde Genk, de gehandicaptenvoorzieningen van vzw Stijn en de dienst zelfstandig wonen van vzw Lindelheide.

Contact: Professor Bernard Himpens, algemeen directeur

Meer info over het Revalidatie & MS centrum