Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Partners

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIECENTRUM VOOR REVALIDATIEONDERZOEK, REVAL

Hoewel recent ontwikkelde farmacologische behandelmethoden de progressie van aan multiple sclerose (MS) gerelateerde symptomen kunnen vertragen, blijft de ziekte vooralsnog ongeneesbaar. De symptomatische behandeling en de bijhorende revalidatie van personen met MS die tracht hun functionele capaciteit zo lang mogelijk te waarborgen, is dan ook noodzakelijk. In functie van de grote variatie aan symptomen die personen met MS ervaren, kunnen wisselende revalidatiestrategieën het meest optimale resultaat opleveren. Meer nog, de onderliggende mechanismen die kunnen verklaren waarom sommige revalidatiemethoden zinvol zijn en andere niet, zijn nog niet of nauwelijks onderzocht.


Daarom verricht het REVAL Studiecentrum voor revalidatieonderzoek van de UHasselt fundamenteel en dienstverlenend onderzoek in het domein van de revalidatie- en kinesitherapie. Dit omvat onder meer onderzoek met de betrekking tot de revalidatie van personen met een neurodegeneratieve aandoening zoals multiple sclerose. Hierbij wordt de betreffende revalidatie benaderd vanuit de neurologische, cardiorespiratoire, musculoskeletale en psychosociale revalidatie.  Dit onderzoek wordt in belangrijke mate uitgevoerd in samenwerking met het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt en het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt. Hiernaast wordt samengewerkt met verschillende andere onderzoeksinstituten van de Universiteit Hasselt zoals CENSTAT (Centrum voor Statistiek), EDM (Expertisecentrum Digitale Media) en IMOB (Instituut voor Mobiliteit). Voorts ook met de MS-liga, het AZ Maastricht, de Universiteit Maastricht (departement Bewegingswetenschappen, Faculteit Gezondheidswetenschappen), de KULeuven (Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen), het UZ Gasthuisberg Leuven, de Technische Universiteit Eindhoven en verschillende regionale ziekenhuizen. Daarnaast wordt dienstverlenend wetenschappelijk advies verstrekt en -onderzoek uitgevoerd in het domein van de revalidatiegeneeskunde, fitheid en gezondheid en cardiale & musculoskeletale revalidatie.

REVAL heeft expertise in het uitvoeren van onder meer onderstaande meetmethoden:

  • Functionele metingen
  • Isometrische & isokinetische spierkracht
  • Electromyografie (EMG)
  • Spiervezelsamenstelling aan de hand van immunohistochemie
  • Bewegingskwaliteit van de onderste ledematen
  • Inspanningscapaciteit aan de hand van een Oxycon® gas analyzer
  • TransMagnetische Stimulatie
  • Verplaatsingsgedrag & rijvaardigheid van personen met MS
  • Telemonitoring.

Contact: prof. dr. Peter Feys

Meer info over het studiecentrum voor revalidatiewetenschappen (REVAL)