Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Programma

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MS-ONDERZOEKER VOOR 1 DAG (2011)

De voorgaande evenementen hebben ons enorm gemotiveerd om een derde evenement te organiseren in 2011: ‘Onderzoeker voor één dag’. Personen met MS en zorgverleners kregen de gelegenheid om voor even een onderzoeker te zijn.
Na een korte inleiding van decaan prof.dr. Piet Stinissen startten we in het hoofdgebouw van de Universiteit Hasselt, de Agora, met een kort filmpje ‘Het leven zoals het is: de MS onderzoeker’. Met dit inleidend filmpje was de toon gezet en konden de MS-patiënten en zorgverleners zelf aan de slag met een bloedstaal. In drie verschillende labo's konden de eendags onderzoekers witte bloedcellen bekijken onder de microscoop, DNA hier uit isoleren en testen gebruikt bij het revalidatie onderzoek zelf toepassen op de onderzoekers. Tot slot kregen de aanwezigen ook nog de kans om al hun vragen af te vuren aan de onderzoekers. Deze dag werd des te meer onvergetelijk gemaakt door het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde, die naast het tonen van enorme interesse in het onderzoek een 'hartverwarmend babbeltje sloeg' met bijna iedere patiënt.
Deze mooi dag werd afgesloten door een pianoconcert verzorgd door enerzijds Olga Brobrovnika, zelf MS-patiënte, en minister van Staat, de heer Willy Claes tijdens een kleine receptie. Een dag om nooit meer te vergeten...