Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Programma

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MS-ONDERZOEKERS STELLEN VOOR (2010)

Op basis van de positieve reacties die we ontvingen werd al snel een tweede event georganiseerd Op 16 juni 2010 organiseerden wij een tweede contactdag ‘MS onderzoekers stellen voor…’. Zorgverleners kregen de gelegenheid om kennis te maken met de vele facetten van het MS onderzoek. Een aantal jonge onderzoekers legden hun onderzoeksresultaten/-projecten beknopt uit.

Het was opnieuw een zeer geslaagde ontmoeting tussen onze wetenschappers en de zorgverleners van Overpelt in het kader van ons MS-Netwerk Limburg (UHasselt-BIOMED, PHL-REVAL en Revalidatie en MS Centrum Overpelt). Na de korte presentaties van het onderzoek werd er een uitvoerige rondleiding aangeboden in onze gebouwen A en C, en sloten we af met een gezellige receptie in BioVille. We kregen zeer veel positieve en enthousiaste reacties van talrijke deelnemers. Men waardeerde in het bijzonder de gedrevenheid van onze medewerkers. Het is prettig om die waardering te horen, niet alleen van de collega’s uit Overpelt, maar ook van de mensen van de MS-liga en de sponsors (partners) van ons MS Onderzoeksfonds die ook werden uitgenodigd. We hebben opnieuw aan de buitenwereld getoond dat ons MS Netwerk Limburg een bruisend topcentrum is voor zorg en onderzoek rond MS.