Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Programma

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MS ROND DE TAFEL (2009)

Op woensdag 10 juni 2009 organiseerde het MS-Netwerk Limburg, binnen de context van het ‘Universiteitsfonds UHasselt - Multiple Sclerose’ een eerste contactdag tussen onderzoekers en MS-patiënten in het Revalidatie & MS Centrum Overpelt: MS rond de tafel. Het doel van dit evenement was personen met MS, zorgverleners en onderzoekers informeel in discussie te laten treden om de relatie patiënt/zorgverlener/onderzoeker te bevorderen. Dit was heel belangrijk voor onderzoekers, om een betere inschatting te kunnen maken van de problemen waarmee personen met MS dagelijks kampen. Zo kunnen zij het onderzoek beter oriënteren. MS-patiënten en de zorgverleners daarentegen kregen een realistischer beeld van de bestaande behandelingsmethoden en van de stand van zaken betreffende het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk MS-onderzoek.

Onderzoekers van de Universiteit Hasselt en de Provinciale Hoge School Limburg kregen een geleid bezoek aan het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt.