Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Werking

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEK

Partners van het MS-Netwerk Limburg bundelen hun krachten en expertise in het onderzoek naar multiple sclerose.
Een unieke combinatie van:

staat garant voor het translationeel karakter van het MS-Netwerk Limburg. Het onderzoek naar onderliggende mechanismen en zorg van en voor MS wordt uitgevoerd op hoog niveau maar gebeurde in het verleden disciplinespecifiek. Het MS-Netwerk Limburg wenst een disciplineoverschrijdende aanpak te hanteren wat de behandeling van MS bijkomend kan ondersteunen.


Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van MS en nieuwe behandelingsmogelijkheden zijn uitgesloten zonder de bereidwillige hulp van de patiënt zelf. Bloed en CSF stalen van MS-patiënten zijn dan ook zeer welkom. Samen met enkele klinische gegevens worden deze waardevolle stalen gecollecteerd in de verschillende centra en bewaard in de zogenaamde BIOBANK. Op deze manier kunnen de verschillende centra optimaal gebruik maken van de verzamelde stalen, wat het wetenschappelijk onderzoek ten goede komt.

In dat opzicht werd de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) opgericht, die een samenwerking vormt tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en het Jessa Ziekenhuis. Deze Biobank werd opgericht ter ondersteuning van het translationeel onderzoek dat door de verschillende partners wordt uitgevoerd.

Momenteel gebeurt het onderzoek naar de onderliggende mechanismen en zorg van envoor multiple sclerose disciplinespecifiek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op hoog niveau maar mist een disciplineoverschrijdende aanpak die de behandeling van MS bijkomend kan ondersteunen. Disciplineoverschrijdend (doctoraats)onderzoek waarbij bijvoorbeeld de functionele capaciteit van personen met MS in hun dagelijkse leven wordt gekoppeld aan de MS geassocieerde immunologische pathologie, betekent een verdere versterking.

In dat opzicht werd onlangs de "MS-leerstoel Mevr. Vanbrabant" opgericht. Mevrouw Vanbrabant Rosa heeft tijdens haar leven altijd een enorme interesse vertoond in het onderzoek naar multiple sclerose (MS). Na haar overlijden, heeft zij een privéschenking (legaat) gedaan aan BIOMED/UHasselt om het wetenschappelijk onderzoek over MS te steunen. Op basis van deze schenking heeft BIOMED beslist een leerstoel op te richting om het MS onderzoek gevoelig te versterken.  Hoewel het onderzoek zich richt op diverse facetten van het ziekteproces, waaronder de rol van het immuunsysteem, de beschadiging en het herstel van hersencellen, en het klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen is er echter onvoldoende expertise aanwezig op het niveau van neuropathologie. Met de oprichting van de MS-leerstoel beogen we dit deel van het MS-onderzoek gevoelig te versterken. Bovendien zal ook een nieuwe onderzoekslijn geïnitieerd worden met als thema “voeding en MS”.

Seminaries verbeteren de contacten tussen onderzoekers, personen met MS en therapeuten. MS-onderzoekers staan soms (te) ver af van personen met MS en vice versa. Daarom is het belangrijk om hen op regelmatige basis in contact te brengen met elkaar. Op die manier zal niet alleen het onderzoek beter georiënteerd worden maar ook wordt er een realistischer beeld verkregen van de huidige behandelingsmethoden.

Activiteiten en lezingen die hiertoe georganiseerd worden, kan u terugvinden in de rubriek "programma"