Logo UHasselt

menu

MSNetwerkLimburg


Werking

MSNetwerkLimburg

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MDR

De zorgvraag van een persoon met MS kan zeer complex zijn. Naast de diagnostische en therapeutische aanpak door de neuroloog is er vaak nood aan ondersteuning op maatschappelijk en psychologisch vlak. Ook is veelal intensieve revalidatie nodig. Al deze vormen van hulpverlening bestaan afzonderlijk, maar worden zelden geïntegreerd of op het juiste tijdstip aangeboden. Hierin heeft het Revalidatie & MS Centrum met de invoering van de Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR) verandering gebracht.

Wat is de Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR)?

Tijdens de MDR worden alle aspecten van de zorgvraag van een persoon met MS in samenhang met elkaar behandeld. In een beperkte tijd, doorgaans op twee dagdelen wordt door een multidisciplinair team aandacht besteed aan de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van de zorgvraag. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, MS-verpleegkundige, klinisch psycholoog en maatschappelijk werker. Door deze geïntegreerde aanpak vindt een algehele benadering plaats van de problematiek binnen een kort tijdsbestek.

Wie kan gebruik maken van de MDR?

De MDR is bedoeld voor personen met MS, en dit in alle stadia van hun ziekte. Zowel in de beginfase van de ziekte, voor een second opinion of informatie en advies over de gevolgen van de ziekte en hoe hiermee kan worden omgaan. Maar ook personen met MS die in de loop van hun ziekteproces nood hebben aan een multidisciplinaire follow-up kunnen gebruik maken van de MDR.

Contact

Voor nadere informatie of aanmelding voor de MDR kan contact worden opgenomen met de MS-verpleegkundigen. De MS-verpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u. Hun telefoonnummer is +32 (0)475 52 89 29.  Ook kunnen de MS-verpleegkundigen via e-mail worden gecontacteerd: ms.verpleegkundige@msreva.be.

Aanmelding voor een MDR verloopt ook via de MS-verpleegkundigen of via het medisch secretariaat, telefoonnummer +32 (0)11 80 91 12.