Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Activiteiten

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MS-FONDS

De oprichting van het MS-onderzoeksfonds UHasselt is ontstaan uit een samenwerking tussen:

 •  het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt (UHasselt BIOMED)
 •  het studiecentrum voor Revalidatieonderzoek van de Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van  de Universiteit Hasselt (REVAL)
 •  het Revalidatie & MS Centrum Overpelt (R&MSC)
 •  PXL Healthcare van de PXL
 •  het Universiteitsfonds UHasselt

Via dit fonds wensen we onderzoek en nieuwe initiatieven in de zorg voor Multiple Sclerose (MS), die moeilijk of nog niet te verwezenlijken zijn via reguliere financieringskanalen te ondersteunen.

Achtergrond

Het samenwerkingsverband tussen BIOMED, REVAL en R&MSC behoort tot de grootste in zijn soort en heeft tot doel om het MS-onderzoek en de ontwikkeling van betere zorg , behandeling en begeleidingsmethoden voor personen met MS verder uit te bouwen. De middelen hiervoor zijn evenwel beperkt en laten bovendien zelden toe om disciplineoverschrijdend(e) onderzoek of projecten uit te voeren.

Via het MS-onderzoeksfonds UHasselt en met behulp van de inbreng van externe partners en particulieren met interesse in onderzoek en zorg voor MS, willen we dit realiseren. Onder andere de volgende projecten:

 • Aanbieden Multidisciplinaire raadpleging MS
  De behandeling van MS veronderstelt niet enkel een diagnostische en therapeutische aanpak door o.a. de neuroloog maar ook ondersteuning op het vlak van het dagelijks functioneren (psychologie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en maatschappelijk werk). Momenteel bestaan deze ondersteuningsmogelijkheden afzonderlijk maar worden ze zelden geïntegreerd aangeboden. Nochtans kan een combinatie van een neurologische follow-up, samen met het vroegtijdig opstarten van psychosociale ondersteuning en waar nodig ergotherapie, kinesitherapie of logopedie, de levenskwaliteit van de betreffende patiënten gevoelig verbeteren.
   
 • Aanleg MS-Biobank
  Onderzoek naar ziektemechanismen van MS veronderstelt de beschikbaarheid van patiëntenweefsel. Op dit moment vindt dit beperkt plaats via de samenwerking met o.a. perifere neurologen. Een gecoördineerde aanpak, via een MS-Biobank is nodig om dit verder uit te bouwen en het onderzoek te ondersteunen.
   
 • Interdisciplinair doctoraatsonderzoek
  Momenteel gebeurt het MS-onderzoek naar de ziektemechanismen en de zorg disciplinespecifiek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op hoog niveau maar mist een disciplineoverschrijdende aanpak. Interdisciplinair onderzoek waarbij bijvoorbeeld de functionele capaciteit van personen met MS in hun dagelijks leven wordt gekoppeld aan immunologische parameters is nodig en kan nieuwe belangrijke inzichten opleveren
   
 • Contacten tussen onderzoekers en patiënten/hulpverleners
  Belangrijk is dat onderzoekers, personen met MS en hulpverleners op regelmatige basis met elkaar in contact komen. Enerzijds om een betere inschatting te kunnen maken van de problemen waarmee personen met MS dagelijks kampen, en zo dus het onderzoek beter kan georiënteerd worden. Anderzijds om een realistisch beeld te krijgen van de bestaande behandelingsmethoden. Hiervoor is het van belang dat onderzoekers, patiënten en hulpverleners op regelmatige basis met elkaar in contact komen. Om dit te realiseren plannen we jaarlijks informele contactdagen.
   

Hoe kunt u ons steunen?

U kan u bijdrage met vermelding MS-Fonds overmaken op één van onderstaande rekeningen:

BNP Paribas Fortis: BE70001205091725
ING:  BE89335021993885
KBC:  BE36453252781181

Is er een fiscaal voordeel?

Het Universiteitsfonds UHasselt is gemachtigd om fiscale attesten af te leveren. U ontvangt een attest op voorwaarde dat uw gift minimaal 40 euro op jaarbasis bedraagt. De mogelijkheid bestaat om dit te doen via een permanente opdracht bij uw bankinstelling. Al uw giften die in de loop van een kalenderjaar op de rekening van het Universiteitsfonds UHasselt toekomen, worden samengeteld op één fiscaal attest. Het fiscale voordeel van een gift kan oplopen tot 50%.

Informatie

www.msnetwerklimburg.eu  

Als u meer informatie wenst over de werking of projecten van het MS-Fonds contacteer dan één van onderstaande personen: