Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Waarvoor kiezen?

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MILIEU, KLIMAAT EN MOBILITEIT

 

   
 
   

 

Zonne-ernergie

Zonne-energie is als hernieuwbare energiebron ongetwijfeld de meest universele energiebron om op duurzame wijze in te staan voor een substantieel deel van de energiebehoefte in de toekomst. Er wordt onderzoek verricht naar twee innovatieve klassen van zonnecellen: de organische zonnecellen en de hybride nanogestructureerde zonnecellen. Beide concepten hebben het potentieel om op grote oppervlakten te worden aangebracht via goedkope productietechnieken. Het rendement van de zonnecellen ligt tot nu toe lager dan dit van de traditionele zonnecellen, maar een continue progressie in het onderzoek biedt optimistische vooruitzichten.

 

Verkeersveiligheid

De laatste 10 jaar stierven in Vlaanderen meer dan 7.000 mensen in het verkeer, dit is 1,5% van het jaarlijks aantal overledenen. In de groep van 15-29 jarigen is het de belangrijkste doodsoorzaak. Het maatschappelijk belang van dit onderwerp vormt dus meer dan ooit een impuls voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt gebruikt voor ondersteuning van planvorming en beleidsmaatregelen. Het verkeer wordt steeds meer een probleem. Niet alleen voor verkeersveiligheid, het milieu en de leefbaarheid in de steden, maar ook voor het bedrijfsleven. Economische groei veroorzaakt een toename van het transport. Het vinden van duurzame en structurele oplossingen op het vlak van logistiek en mobiliteit is dan ook van cruciaal belang.

 

Bio-energie

Er wordt aan de UHasselt onderzoek verricht naar het produceren van bio-energie. Dit is in het kader van het onderzoek naar saneringstechnieken die kostenrecuperatie tot doel hebben. Het winnen van hernieuwbare energie uit biomassa is voor het milieubeleid economisch erg relevant. Er wordt veel aandacht besteedt aan de mogelijkheden om biomassa om te zetten in energie en/of andere waardevolle producten. Een techniek die aan de UHasselt onderzocht wordt en ook verder geperfectioneerd, is de techniek van flash-pyrolise. Bij deze techniek vindt er een snelle verhitting in afwezigheid van zuurstof plaats.   

 

Nieuwe materialen

De onderzoekers focussen zich op een aantal niches. Eén van de meest in het oog springende voorbeelden is het onderzoek en de ontwikkeling van een nieuwe en intelligente duurzame elektro-optische toepassingen zoals de nieuwe generatie energiezuinige en creatieve verlichting (OLEDs). Diamantonderzoek is sinds vele jaren één van de speerpunten. Diamant is immers veel meer dan een mooi geslepen kristal met fonkelende facetten. Het beschikt ook over een uitzonderlijke combinatie van eigenschappen. Eén van de resultaten is de ontwikkeling van zonneblinde UV-detectoren die worden gebruikt bij de studie van de zon. De Proba II satelliet, met aan boord de Lyra-camera, uitgerust met aan de UHasselt ontwikkelde detectoren, wordt in de loop van 2008 gelanceerd.