Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Waarvoor kiezen?

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERNEMERSCHAP

   
 
   

 

Familiebedrijven

De UHasselt doet er alles aan om expertise te ontwikkelen en deze helpen te implementeren in het domein van de financiering van groeiende (familiale)ondernemingen. Het nut of onnut van externe bestuurders in familiebedrijven wordt onderzocht. Er is ook expertise ontwikkeld op het vlak van: de boekhoudkundige regelgeving voor starters en KMO's, Business plannen en haalbaarheidsstudies voor starters. Ten slotte is er het zeer interessante thema van de opvolgingsproblematiek in familiebedrijven. Realisatie is ondermeer Quickscan voor het Limburgs Platform Familiaal Bedrijf.  

 

Ondernemerschap bij studenten en vrouwen

Ondernemerschap is in de veranderende economische omgeving van cruciaal belang. Ondernemers creëren werkgelegenheid en stimuleren economische groei. Ondernemerschap en creativiteit dienen dus als motor van onze welvaart. Omdat ondernemerschap tot op heden vooral een mannenzaak was, worden nu initiatieven genomen om ook studenten en vrouwen aan te zetten tot ondernemerschap. Door de doelgroepen te laten kennismaken met een ondernemingsplan en hen de mogelijkheid te bieden een eigen onderneming op te richten, hoopt met op termijn de graad van ondernemerschap en de ondernemingszin op te krikken.

 

Recht

Het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek aan de UHasselt is Europees en internationaal georiënteerd. De Europese en internationale wetten hebben al meer dan een halve eeuw een toenemende impact op het Belgische recht en werken tevens door in de nationale rechtsleer. Ook de Europese rechtspraak bepaalt in toenemende mate de nationale rechtsontwikkeling. Het Europese recht wordt op zijn beurt bepaald door diverse nationale rechtsregels. Tussen al deze rechtsregels is dus sprake van een wisselwerking. Aan de UHasselt gaat men dit gegeven op een wetenschappelijke manier benaderen. 

 

Innovatie

Stimuleren van innovatie binnen de ondernemingen door innovatie-indicatoren te beschrijven en de bedrijven aan te zetten deze indicatoren verder tot ontwikkeling te brengen. Interventies doen in KMO's via het programma 'Strategisch Innoveren'. De KMO kan daardoor zelf zijn innovatievermogen mee verbeteren. Ook houdt men zich aan de UHasselt bezig met veranderingsprocessen binnen ondernemingen en organisaties op te volgen en te begeleiden.