Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Giften & Schenkingen

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GIFTEN & SCHENKINGEN

Algemeen

Wie een schenking wil doen aan de UHasselt ("schenken onder levenden") heeft de keuze tussen

  • de schenking van een roerend goed

  • de schenking van een onroerend goed

  • een combinatie van beide

Modaliteiten

De Raad van Bestuur van de UHasselt moet een schenking uitdrukkelijk aanvaarden.

De schenker kan een schenking niet herroepen. De schenking is onmiddellijk uitvoerbaar en gebeurt in principe door middel van een notariële akte. De notariële schenkingsakte dient aangeboden te worden voor registratie, maar deze registratie is kosteloos.

Voor handgiften en stortingen/overschrijvingen via een bankrekening moet geen notaris tussenkomen en valt ook de verplichting van uitdrukkelijke aanvaarding door de Raad van Bestuur weg.

Uitzonderingen

Een handgift is enkel mogelijk voor roerende goederen. De roerende goederen worden werkelijk van hand tot hand overgedragen. Het kan hier gaan om cash geld, materiële waardepapieren (aandelen, kasbons,...) of andere voorwerpen zoals boeken of kunstvoorwerpen. Er is geen geschrift vereist. Het is echter wel aangewezen een geschrift te voorzien met het oog op bewijsvoering. Registratie is niet verplicht.

Ook bij een overschrijving/storting via een bankrekening is er geen tussenkomst van een notaris nodig. Het betreft in dit geval enkel geld en het gebeurt dus door tussenkomst van een financiële instelling.