Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Giften & Schenkingen

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FISCAAL VOORDEEL

De UHasselt is gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven en dit zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen. De schenker ontvangt een fiscaal attest indien de schenking minimaal € 40,00 (op jaarbasis) bedraagt.

Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) werden de bepalingen met betrekking tot giften gewijzigd. Giften (minimaal € 40 op jaarbasis) geven voortaan geen recht meer op een aftrek van het totale netto-inkomen, maar op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift. Voorheen gaven een giften recht op een belastingaftrek: hoe hoger je inkomen was, hoe groter het bijbehorende voordeel. Vanaf heden geven giften recht op een belastingvermindering van 45% en dit los van de hoogte van je inkomen.

Onderstaande tabel maakt het fiscaal voordeel voor duidelijk.  

Gift op jaarbasis

Belastingvermindering

Werkelijke kost

 

€ 40

€ 18,00

€ 22,00

€ 50

€ 22,50

€ 27,50

€ 80

€ 36,00

€ 44,00

€ 100

€ 45,00

€ 55,00