Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Legaten

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DUO-LEGAAT

Elk legaat dat geen algemeen legaat is of geen legaat onder algemene titel is een bijzonder legaat. Een duo-legaat is een uitstekend voorbeeld van een bijzonder legaat onder last. Het duo-legaat kan gedefinieerd worden als de techniek waarbij in een testament een legaat wordt toegekend ten voordele van een instelling (UHasselt) of organisatie met een onbaatzuchtig doel onder de last om de successierechten op een ander legaat in datzelfde testament te betalen.

Het duo-legaat is bijgevolg een legale methode om een deel van uw vermogen aan de UHasselt na te laten en dit zonder uw erfgenamen enig nadeel te bezorgen. Het duo-legaat zal voor de erfgenamen een besparing van successierechten betekenen en het biedt de mogelijkheid om de netto-erfenis te laten stijgen.

Systeem

Artikel 64, § 2 van het Wetboek van Successierechten bepaalt dat men via een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. In het testament stelt de erflater een bijzondere legataris en een algemene legataris aan. De algemene legataris (UHasselt), heeft als opdracht de successierechten van de bijzondere legataris (neef, nicht, tante, buur, vriend,...) en de kosten van de vereffening van de nalatenschap ten laste te nemen.

Voordeel

Niet je familielid, buur of vriend betaalt de successierechten, maar wel de UHasselt.
De UHasselt heeft voor haar gedeelte van het legaat een verlaagd successierechtentarief (tarief = 8.5 %).

Voorwaarden

  • er moet een testament opgesteld zijn
  • er moet een legaat zijn ten voordele van een of meerdere personen
  • er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie of instelling (UHasselt) die wordt verplicht om alle successierechten te betalen

Voorbeeld 1: zonder duo-legaat

Persoon x laat € 200.000 (roerend+onroerend) na aan zijn enige nichtje. Indien persoon x nooit geen regeling heeft getroffen, zal zijn erfgename een aanzienlijk bedrag aan successierechten moeten betalen.

Berekening:
€ 75.000 x 45% = € 33.750
€ 50.000 x 55% = € 27.500
€ 75.000 x 65% = € 48.750

Totaal: € 110.000

Van de erfenis houdt het nichtje in dit voorbeeld minder dan de helft van de oorspronkelijke vermogen over. Haar netto-erfenis bedraagt immers € 90.000 in bovenstaand cijfervoorbeeld. In totaal wordt er 55% belastingen betaald.

Voorbeeld 2: met duo-legaat

Persoon X laat via een duo-legaat € 100.000 over aan zijn nichtje en € 100.000 aan de UHasselt. De UHasselt krijgt als opdracht alle successierechten te betalen. Via deze constructie bedragen de successierechten voor deze nalatenschap € 47.500. Het betreft hier hetzelfde initiële vermogen als in voorbeeld 1.

Berekening:
€ 100.000 x 8.5% = € 8.500 (verlaagd tarief)
€ 75.000 x 45% = € 33.750
€ 25.000 x 55% = € 13.750

Totaal: € 56.000

Door de constructie van het duo-legaat ontvangt het nichtje € 10.000 meer dan in voorbeeld 1. Zoals persoon X heeft gekozen, bedraagt de netto-erfenis van het nichtje dus € 100.000. De UHasselt houdt nog € 44.000 over.

Voorbeeld 3: met duo-legaat

Persoon X laat via een duo-legaat € 120.000 over aan zijn enige nichtje en € 80.000 aan de UHasselt. De UHasselt krijgt als opdracht alle successierechten te betalen. De successierechten bedragen via deze constructie € 58.500.

Berekening:
€ 80.000 x 8.5 % = €  6.800 (verlaagd tarief)
€ 75.000 x 45% = € 33.750
€ 45.000 X 55% = € 24.750

Totaal: € 65.300

Door deze constructie verkrijgt het nichtje een netto-erfenis van € 120.000 ofwel € 30.000 meer dan in voorbeeld 1. Door zulke constructie zorgt persoon X ervoor dat zijn nichtje meer krijgt dan in het geval dat hij geen regeling treft (voorbeeld 1). De UHasselt houdt € 14.700 over.

Conclusie

Door een duo-legaat kan de erflater ervoor zorgen dat zijn erfgenamen geen successierechten betalen omdat de UHasselt deze last draagt. Men kan er bovendien voor zorgen dat de netto-erfenis stijgt dankzij het duo-legaat. Aan de andere kant kan de erflater ervoor zorgen dat een gedeelte van de nalatenschap voor wetenschappelijke & maatschappelijke doeleinden wordt aangewend. Dit is ontegensprekelijk een win-win situatie voor alle betrokken partijen.