Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Legaten

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TESTAMENT

Wat gebeurt er met mijn vermogen/bezittingen als ik er niet meer ben?

U doet er goed aan om eens rustig over deze vraag na te denken. Heeft u echter een sluitend antwoord op deze vraag, dan heeft u al alles perfect geregeld. Indien niet is het misschien de hoogste tijd om eens te denken aan een testament of een eerste afspraak te maken met uw notaris.

Door een testament op te stellen, kan u nu reeds vastleggen wat er met uw vermogen zal gebeuren. In een testament is vastgelegd wat u aan wie wenst na te laten. U bent echter niet altijd helemaal vrij.

Soorten

Hoe gaat het standaard?

De wet rangschikt erfgenamen in categorieën en bepaalt de orde waarin geërfd wordt. Standaard erven de langstlevende echtgenoot en de (klein)kinderen alles. Na hen komen de ouders, broers en zussen, neven en nichten in aanmerking. Is er geen familie dan gaat de volledige nalatenschap naar de staat. Bij een nalatenschap wordt eerst gekeken of er erfgenamen zijn in de eerste categorie. Indien dat het geval is, betekent dit dat alle personen uit andere categorieën niets erven. Is er niemand in de eerste categorie, dan komen erfgenamen uit de tweede categorie pas in aanmerking.

Andere mogelijkheden? 

Wanneer u wenst af te wijken van de standaardregels kan u dat doen aan de hand van een testament. Het beschikbare gedeelte van de nalatenschap kan je in dat geval vrij verdelen. Zonder de wettelijke regels te schenden kan u in een testament bepaalde personen of instellingen, zoals de UHasselt, begunstigen. Partner of kinderen kunnen nooit helemaal onterfd worden, ze zijn volgens de wet immers 'reservataire' erfgenamen. Wanneer u geen kinderen of familie heeft is het van het grootste belang dat u een testament opstelt. Anders gaat na uw dood alles gewoon naar de staat. Nog steeds zijn veel te weinig mensen zich ervan bewust of maken ze gebruik van de mogelijkheid om er iets aan te doen.

Tip

Raadpleeg een notaris. Met uw notaris kan u in vertrouwen en op een professionele manier uw nalatenschap het best regelen. Zo zorgt u ervoor dat er bij het openvallen van het testament geen problemen ontstaan bij het interpreteren van uw laatste wil en dat uw testament in overeenstemming is met de geldende regelgeving. De notaris zal er ook achteraf over waken dat het testament correct toegepast wordt.