Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Sponsoring

Universiteitsfonds

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT?

Sponsoring is een zakelijke en wederkerige overeenkomst waarbij één of meer personen (de sponsor) andere personen (de gesponsorde) met geld, goederen of prestaties steunen in hun werking en daarbij bedingen dat zij deze steun mogen vermelden of laten vermelden.

In het kader van sponsoring zijn een aantal mogelijkheden via het Universiteitsfonds UHasselt uitgewerkt:

Aan bedrijven wordt een ideale omgeving geboden die past in hun marketingstrategie. Via sponsring kan u, met het oog op toekomstige tewerkstelling, reeds zeer vroeg naamsbekendheid verwerven bij studenten van de UHasselt. De UHasselt is de beste partner om uw bedrijf rechtstreeks tot bij de student te brengen. Onze studenten zijn niet enkel potentiële arbeidskrachten maar ook potentiële consumenten van vandaag en in de toekomst.