Logo UHasselt

menu

Wetenschapspark Diepenbeek


Te koop

Wetenschapspark Diepenbeek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOELATINGSCRITERIA

De aanvrager voor vestiging valt onder één van volgende types organisaties:

  • Bedrijf of organisatie met innoverende activiteiten, waaronder optimalisatie van productiemethoden en -processen in het kader van efficiëntie en duurzaamheid;
  • Opleidings - of onderzoekscentrum;
  • Incubator, accelerator of faciliterende diensten.

De aanvrager dient te voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

  • De aanvrager heeft een duidelijke visie en planning inzake innoverende activiteiten;
  • De activiteiten sluiten mogelijks aan bij aanwezige onderzoeksgroepen, ondernemingen of instellingen op het Wetenschapspark Diepenbeek;
  • De omvang van de huidige en geplande activiteiten zijn relevant voor het Wetenschapspark Diepenbeek en de aanwezige kennisinstellingen of vice-versa.