Logo UHasselt

menu

Advanced Retail Design


Retailing & design: combining the best of both worlds

Advanced Retail Design

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

 Waardecreatie voor de offline retailer: uitdagingen en oplossingen

Retailing as the art of creating gains and relieving pains

In de eerste masterclass wordt de sterkte van de symbiose van retail design en marketing toegelicht. Dr. Katelijn Quartier (UHasselt) zal het academisch kader rond retail design toelichten en prof. dr. Wim Janssens (UHasselt) deze van marketing en retailing.

Dit academische luik wordt aangevuld door een autoriteit in de branding & design wereld, Michel van Tongeren, founder en designer bij SVT Branding & Design Group. Hij zal verder toelichten hoe de integrale aanpak van design en marketing samen tot nieuwe en verfrissende concepten en ideeën leidt.

Indien men een holistische aanpak wenst te hanteren is het belangrijk om een gedegen screening te doen van de huidige retailsituatie. Aline Julia (FlyAline) laat concreet via cases zien hoe zij ‘fouten’ in een winkel ervaart en hoe deze aan te pakken zijn. De instrumenten, zoals ze in de volgende zes masterclasses aan bod komen, zullen hierbij de revue passeren.

 

Sprekers

 

Prof. dr. Wim Janssens | Universiteit Hasselt

Wim Janssens is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen, 2006) en is momenteel professor Marketing aan de Universiteit Hasselt. Daar doceert hij vakken als marketing, consumentengedrag, communicatiebeleid en marketingonderzoek. Zijn onderzoek spitst zich toe op consumentengedrag en marketingcommunicatie met een bijzondere aandacht voor zintuigelijke marketing en klantenbeleving.

dr. Katelijn Quartier | Universiteit Hasselt

Katelijn Quartier is een postdoctoraal onderzoeker en docente retail design (theorie en praktijk) aan de opleiding interieurarchitectuur van de Faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. Haar doctoraat dat zij in november 2011 verdedigde, onderzoekt de invloed van verlichting op de perceptie van de sfeer, de beleving van de ruimte (emoties) en het gedrag van consumenten in winkelruimtes. Zij heeft haar werk op diverse internationale conferenties gepresenteerd. Naast haar aanstelling aan de UHasselt is zij eveneens zaakvoerder van Retailology, een retail design consultancy bureau.

Michel van Tongeren

founder en designer SVT Branding & Design Group

Aline Julia

freelance advisor FlyAline

 

 

 
 


Geurmarketing en interactie van zintuiglijke elementen

The sweet smell of marketing

Om tot positieve klantervaringen te komen, kunnen verschillende middelen worden ingezet, maar het gebruik van sensorische marketinginstrumenten neemt hier een voorname plaats.

In het academische luik zullen prof. dr. Wim Janssens en Lieve Doucé  (UHasselt) algemeen ingaan op de verschillende soorten van zintuigelijke prikkels die kunnen gebruikt worden alsook op hun onderlinge effecten.

Vervolgens zullen zij meer specifiek op het gebruik van geuren ingaan en aangeven welke overwegingen een retailer mee moet nemen bij de selectie van een gepaste geur. Deze insteek wordt daarna door Patrick Castelain van Scents en een retailer verder gestoffeerd en vanuit de praktijk aangevuld.

 

Sprekers

 

Prof. dr. Wim Janssens | Universiteit Hasselt

Wim Janssens is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen, 2006) en is momenteel professor Marketing aan de Universiteit Hasselt. Daar doceert hij vakken als marketing, consumentengedrag, communicatiebeleid en marketingonderzoek. Zijn onderzoek spitst zich toe op consumentengedrag en marketingcommunicatie met een bijzondere aandacht voor zintuigelijke marketing en klantenbeleving.

Lieve Doucé | Universiteit Hasselt

Lieve Doucé heeft een Master in de Communicatiewetenschappen en een Master in het Management (KU Leuven). Zij werkt als Aspirant FWO (Fond Wetenschappelijk Onderzoek) bij de Marketing Onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt. Haar doctoraal proefschrift richt zich op geurmarketing. In het bijzonder doet zij onderzoek naar de invloed van omgevingsgeur op koopgedrag, rekening houdend met zowel de mogelijk modererende rol van individuele verschillen als de interactie-effecten van geur met andere atmosferische elementen

Patrick Castelain

Stichter en director Scents

Raf Bijnens

Eigenaar Heerenhuis Sfeermeesters
(Interieur en bloemenzaak in Bree)


Tactiele en andere voelaspecten in de retailomgeving

Feel your senses

'Voelen’ kan verschillende aspecten omvatten. In deze masterclass brengt dr. Lisa Wastiels aan hoe tactiele elementen (die visueel worden waargenomen) gepercipieerd worden. Zowel voor retailers als designers leidt dit tot belangrijke inzichten daar er veelal wordt teruggevallen op het visuele bij ontwerp en evaluatie van interieurs.

Naast tactiliteit, kan ‘het voelen’ ook op andere aspecten betrekking hebben. Zo is het voelen en beïnvloeden van koude of warmte ook van substantieel belang in (delen van) winkels of andere verkoopruimtes. Deze elementen komen ruim aan bod bij de getuigenissen van Idriss Kandil, general manager bij ABC - PLAN ID, en een retailer.

Simone Pullens van Creneau International zal vanuit haar ervaring als designer spreken over hoe ze bij Creneau omgaan met heel doelbewust materialen te kiezen om tot een 'tastbaar' ontwerp te komen.

 

Sprekers

 

dr. Lisa Wastiels | Belgian Building Research Institute (BBRI-WTCB-CSTC)

Lisa Wastiels studeerde Architectural Engineering aan de VUB en kreeg een MDes degree in Product Design van Harvard University. Ze behaalde haar PhD in Engineering aan VUB en deed postdoctoraal onderzoek aan KU Leuven. Momenteel is Lisa projectleider bij the Sustainable Development and Renovation Division of the Belgian Building Research Institute. Ze leidt onderzoeksprojecten gerelateerd aan zowel sociale als omgeving aspecten van sustainable design en heeft een speciale interesse in bouwmaterialen. Ze coördineert the Innoviris Strategic Research Platform “Brussels Retrofit XL” en is betrokken in tal van onderzoeksprojecten. 

Idriss Kandil

general manager ABC - PLAN ID

Simone Pullens

freelance designer Creneau International


Het gebruik van kleur en licht in retailing

Shed some light on color

In het academische luik van deze masterclass zal toegelicht worden hoe licht en kleur de consument kan beïnvloeden op verschillende niveaus (biologisch, gedrag, emotie en perceptie). Hierbij worden concrete onderzoeksresultaten voorgesteld door prof. dr. Malaika Brengman (VUB) en dr. Katelijn Quartier (UHasselt).

In een volgend luik wordt toegelicht hoe deze resultaten nuttig kunnen zijn bij het ontwerpen of bedenken van een winkelomgevingen.

Luc van der Poel, Senior Lighting Application Specialist / designer, bij Philips Eindhoven zal de state-of-the-art in lichttechnologie (LED, OLED) toelichten. Verder zal hij dieper ingaan op hoe op een goede manier met kleur en licht om te gaan. Koert Vermeulen, stichter en principal designer bij ACT lighting design, zal via concrete cases de implementatie bij retailers visualiseren.

 

Sprekers

 

Prof. dr. Malaika Brengman | VUB

Malaika Brengman behaalde haar diploma van licentiate in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB. Zij behaalde een bijzondere licentie in 'Marketing & Advertising' aan de Solvay Business School (ULB) en promoveerde in 2002 tot doctor in de TEW aan de Universiteit Gent. Sindsdien was zij als docent verbonden aan de Universiteit Hasselt, om in 2005 weer te keren naar haar alma mater, de Vrije Universiteit Brussel, waar zij als hoofddocent verantwoordelijk is voor de vakken Marketing, Strategisch Marketing Management, Marktonderzoek en Consumentengedrag

dr. Katelijn Quartier | Universiteit Hasselt

Katelijn Quartier is een postdoctoraal onderzoeker en docente retail design (theorie en praktijk) aan de opleiding interieurarchitectuur van de Faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. Haar doctoraat dat zij in november 2011 verdedigde, onderzoekt de invloed van verlichting op de perceptie van de sfeer, de beleving van de ruimte (emoties) en het gedrag van consumenten in winkelruimtes. Zij heeft haar werk op diverse internationale conferenties gepresenteerd. Naast haar aanstelling aan de UHasselt is zij eveneens zaakvoerder van Retailology, een retail design consultancy bureau.

Luc van der Poel

senior lighting application specialist / designer Philips Eindhoven

Koert Vermeulen

stichter en principal designer bij ACT lighting design


  
 


 


Evolutionaire winkelelementen

Hunting, gathering and taking shelter while shopping

Doorheen de menselijke evolutie zijn er een aantal typische, quasi automatische reacties bij mensen opgebouwd die ook hun retailimplicaties kunnen hebben voor ontwerpers en retailers. Een typisch voorbeeld is het gebruik van natuurelementen in winkelruimtes, zoals het plaatsen van planten, aquariums, fonteintjes, enz.

Prof. dr. Karolien Poels (UAntwerpen) zal de onderliggende processen, bevindingen en mogelijkheden toelichten.

In een volgend stuk zal 'plant-consultant' Johan Mertens van Ambius en een retailer vanuit hun ervaring verder ingaan op de toepassingsmogelijkheden alsook de bijhorende beperkingen.

Ten slotte zal Nicolas Block van King George (ontwerper van Concept Fashion Store) samen met Eric Clavie van de Concept Fashion store in Lochristi toelichten hoe en waarom zij met een groene serre in de winkel hebben gewerkt. King George uit Sint-Niklaas won in oktober 2014 met dit concept  zowel de BLSC-award in Brussel voor ‘Beste nieuwe retailconcept van afgelopen twee jaar’ en dé internationale onderscheiding ‘World Retail Award’ in Londen voor 'het beste winkelinterieur van 2014 ter wereld'. De internationale jury bestempelde hun concept als het meest origineel en vernieuwend, én als een antwoord op de retailuitdagingen van de toekomst.


Sprekers

 

Prof. dr. Karolien Poels | Universiteit Antwerpen

Karolien Poels is hoofddocent strategische communicatie aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoeksinteresses liggen in het domein van reclame en consumentenpsychologie, met een klemtoon op emoties. Ze publiceerde in toonaangevende academische tijdschriften in het domein van communicatie, reclame en nieuwe media.

Johan Mertens

sales supervisor Ambius

Nicolas Block

managing director en ontwerper King George

Eric Clavie

Concept Fashion store in Lochristi


  
 


Herbestemming en duurzaamheid

Genius loci

In deze masterclass zal de academicus Bie Plevoets (UHasselt) en de architecten Robert Savelkoul en Joop Petit (Phidias community innovation) samen werken om een boeiende interactieve sessie rond herbestemming en duurzaamheid te geven. De academisch kennis wordt hierbij gekoppeld aan enkele concrete ontwerpen van de architecten.

Met de groep zal er gereflecteerd worden over de stand van zaken betreft herbestemming van beschermde panden tot retail. Speelt duurzaamheid hier een rol bij?

Jos Peeters van de lifestyle winkel Donum zal zorgen voor de praktijkgetuigenis.

 

Sprekers

 

Bie Plevoets | Universiteit Hasselt

Bie Plevoets studeerde architectuur aan PHL. Nadien behaalde ze de master-na-master Conservation of Monuments and Sites aan Raymond Lemaire International Centre for Conservation (KULeuven). Ze is momenteel doctoraatsbursaal IWT bij Universiteit Hasselt en doet onderzoek rond het topic herbestemmig, met name 'tension between heritage and Retail development  in historic cities in Europe'.

Robert Savelkoul 

architect Phidias community innovation

Joop Petit

architect Phidias community innovation

Jos Peeters

zaakvoerder Donum

 


Effectiviteitsmetingen en toekomstvisie

Into the future

Tijdens deze laatste masterclass zal de nodige aandacht besteed worden aan de vraag hoe men een retail audit zoals in de eerste masterclass kwalitatief gebeurde, meer meetbaar kan maken.. Specifiek naar klantbeleving toe, zal dr. Ann Petermans (UHasselt) haar experience-measuring tool toelichten.

Daarnaast is het ook belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende effectiviteitsmetingen waaruit de retailer kan kiezen. Dit laatste luik wordt verzorgd door Wim Hamaekers (Haystack).

Om af te sluiten zal Stefan van Rompaey (Retail Update) ingaan op recente trends en verwachtingen in het retailgebeuren.

 

Sprekers

 

dr. Ann Petermans | Universiteit Hasselt

Ann Petermans promoveerde in 2012 op het proefschrift 'Retail design in the experience economy: conceptualizing and ‘measuring’ customer experiences in retail environments' (UHasselt). Momenteel is ze is als doctor-assistent in de architectuur en interieurarchitectuur verbonden aan  de faculteit Architectuur en kunst van Universiteit Hasselt. ArcK, de onderzoeksgroep waaraan ze verbonden is, richt zich op ontwerpmatige, sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten van onze gebouwde omgeving, van interieur tot stad.  Tot haar expertisedomein behoren belevingsgericht ontwerpen in diverse ruimtes en voor diverse gebruikersgroepen, en ontwerpen voor welbehagen (Design for Wellbeing).

Wim Hamaekers

managing partner haystack

Piet Salens

Uitgever Retail Update magazine


Inspiratietour in Antwerpen

Om de theorie in praktijk te zien wordt er een halve dag een toer langs de meest inspirerende winkels in Antwerpen georganiseerd.

In groep, onder begeleiding van Philippe Swartenbroux (UHasselt), zullen de winkels bezocht worden en zal er telkens een korte toelichting gegeven worden door de eigenaar of de ontwerper van de winkel.

Voor de inspiratietour in Antwerpen kan je enkel inschrijven wanneer je minstens 2 andere masterclasses van ARD gevolgd hebt. Wanneer jer inschrijft voor de volledige reeks van masterclasses, is deze uitstap inbegrepen.

 

Sprekers

Philippe Swartenbroux

Philippe Swartenbroux is docent interieurarchitectuur bij Universiteit Hasselt. Hij doceert ontwerpstudio's retail en herbestemming. Philippe is ook werkzaam als interieurarchitect bij pulsarchitecten.