Logo UHasselt

menu

Music For Life


Overzicht acties

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Filmvoorstelling: The First Grader

PRAKTISCH

15 dec 2016 19.30 uur - 23.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Agora

Sinds enkele jaren stuurt de faculteit IIW studenten naar Afrika om daar energieprojecten uit te voeren. Ze richten zich daarbij voornamelijk op lokale schooltjes. Ze hopen op deze manier de kosten voor energie ter plaatse te verlagen zodat meer financiële middelen kunnen ingezet worden op onderwijs. 

Ook dit jaar sturen ze weer studenten uit om een energieproject uit te werken. Op dit moment zijn er reeds 2 studenten in Ukunda (Kenia) om ter plaatse een zonnecollector te bouwen om water voor te verwarmen. Vanaf februari zullen 2 andere studenten naar daar reizen om het verbrandingsproces van hout te optimaliseren zodat efficiënter warmteoverdracht kan gebeuren om het kookproces voor 400 schoolkinderen te verbeteren. Dit project zou de energiekost met 60% moeten terugdringen waardoor er geld vrijkomt om de oudste kinderen tijdens de examenperiode onderdak en eten te kunnen voorzien zodat ze op school kunnen blijven om te studeren.

De twee studenten die in februari naar daar zullen gaan, organiseren op donderdag 15 december een filmavond op de agora in Diepenbeek. De opbrengst gaat naar de vzw Students for Energy in Africa.