Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Gastcollege In de voetsporen van Karl Popper en Thomas Kuhn naar een gecontextualiseerd wetenschapsbeeld

PRAKTISCH

09 mrt 2016 - 19.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal H6


CONTACTPERSOON

De heer Stijn VALKENEERS

stijn.valkeneers@uhasselt.beInschrijven

Gastcollege Ingenieur & Maatschappij

In de voetsporen van Karl Popper en Thomas Kuhn naar een gecontextualiseerd wetenschapsbeeld

Wie: Prof. dr. Bart Van Kerkhove

Bart Van Kerkhove is verbonden aan de VUB en Uhasselt als docent. Zijn specialisaties zijn filosofie van de wiskundige praktijk, bedrijfsethiek en Geschiedenis en sociologie van de wetenschap

Onderwerp:

De moderne, professioneel bedreven wetenschapsfilosofie heeft op meerdere wijzen komaf gemaakt met meer traditionele denkbeelden over wetenschap. Eén daarvan is de introductie van het fallibilisme of feilbaarheidsdenken. Karl Popper stelde onder meer dit idee centraal in zijn falsificatieleer: elk wetenschappelijk inzicht moet in principe voor revisie vatbaar zijn, anders is het geen wetenschap. Wat niet weerlegbaar is, valt derhalve in de categorie pseudowetenschap. Dit is Poppers befaamde demarcatiecriterium. Met de introductie daarvan gaat ook een historisering van wetenschap gepaard, in de zin dat men de resultaten van wetenschappelijk onderzoek steeds in hun tijdskader zal beoordelen. Thomas Kuhn liet vanaf de late jaren 1960 een complementaire nieuwe wind waaien in de wetenschapsfilosofie. Er kwam een einde aan de overheersing van een idealistisch wetenschapsbeeld als kwantitatieve opeenstapeling van steeds meer waarheden. Ook drastische, kwalitatieve veranderingen spelen op gezette tijden een doorslaggevende rol, was de inzet van Kuhns bekende boek "The structure of scientific revolutions". Eén van de effecten van het succes daarvan was dat een normatieve insteek meer en meer moest wijken voor een descriptieve kijk op de zaak. De manier waarop wetenschappers hun vak bedrijven werd het belangrijkste uitgangspunt. Filosofische reflectie volgde voortaan slechts in tweede instantie.

 

Meer info

Inschrijven