Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Gastcollege Value sensitive design in de algoritmische cultuur

PRAKTISCH

13 apr 2016 - 19.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal H6


CONTACTPERSOON

De heer Stijn VALKENEERS

stijn.valkeneers@uhasselt.beInschrijven

Gastcollege Ingenieur & Maatschappij

Value sensitive design in de algoritmische cultuur

Wie: dr. Katleen Gabriels

Katleen heeft een masterdiploma in de Germaanse filologie (KULeuven, 2005) en Moraalwetenschappen (UGent, 2009) en een doctoraatsdiplo ma in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB, 2014). Katleen werkt momenteel als een postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In haar onderzoeksproject bestudeert ze de ethische aspecten van het Internet of Things en de virtualisering van morele relaties. Katleen haar specialisaties zijn: computerethiek, media-ethiek, ethische aspecten van technologie, Internet of Things, virtuele werelden en nieuwe media.

Onderwerp: 

In onze algoritmische cultuur benaderen we onszelf, de ander en onze omgeving almaar meer via data. Algoritmes kunnen onze keuzes beïnvloeden en sturen (‘persuasive technologies’) en ons gedrag voorspellen (‘predictive technologies’). Momenteel zitten we in het tijdperk van het ‘Internet of Things’, een verzamelnaam voor allerhande toestellen die aan het netwerk gekoppeld worden. ‘Smart’ en ‘connected’ technologieën zullen in stijgende lijn deel van onze levens worden. Hierdoor zal de verantwoordelijkheid van de ontwerper enkel toenemen - denk bijvoorbeeld aan de keuzes die gemaakt moeten worden om een ‘slimme wagen’ te programmeren. Centraal in dit gastcollege staat het belang van verantwoordelijk design of ‘value sensitive design’. De ontwikkelaar heeft een morele verantwoordelijkheid die hij of zij niet zomaar naast zich neer kan leggen. Recent zagen we echter bij ‘Dieselgate’ hoe een slimme technologie werd ingezet voor onethische doeleinden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ‘ethics’ en ‘engineering’ meer aansluiting bij elkaar vinden?

Meer info

Inschrijven