Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Module Accountancy & Financiering

Module Accountancy & Financiering
PRAKTISCH

24 sep 2016 09.00 uur - 12.30 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek


CONTACTPERSOON

Mevrouw Marleen CUPERS

32-11-268666

marleen.cupers@uhasselt.beInschrijven

Programma

Je kan de volledige module of enkele opleidingsonderdelen uitkiezen.

Opleidingsonderdeel Financieel boekhouden– Prof. dr. Raf Orens (KU Leuven en UHasselt)
De deelnemer zal de informatie in een jaarverslag en jaarrekening kritisch kunnen beoordelen op basis van de verworven boekhoudkundige basis, de prestaties en financiële gezondheid van een onderneming kunnen analyseren en inzicht verwerven in de grondslagen van boekhouden, waarderingsprincipes en rapportering. Beginselen van boekhouden; jaarrekening; jaarverslag; XBRL; IFRS, analyse van de jaarrekening.

Opleidingsonderdeel Financieel management – Ivo Breesch (UHasselt)
De deelnemer leert een analyse maken van financiële vraagstukken in organisaties. Dit start met een intro tot de financiële analyse van de jaarrekening en van de financiële wiskunde (interestberekening en discontering) en de bepaling van cash flows van investeringsprojecten. Nadat een project financieel ‘in kaart’ is gebracht volgt de toepassing van evaluatiemaatstaven (o.a. payback en netto contante waarde) voor bepaling van het rendement. Ook het effect van afschrijfsystemen en resultaatbelasting wordt bestudeerd. In de laatste twee sessies komt financiële planning en het management van het werkkapitaal aan bod.

Opleidingsonderdeel Management accounting – Thierry Van Schoubroeck (Deloitte) en Hans De Meyer (Deloitte)
Dit opleidingsonderdeel besteedt in eerste instantie aandacht  aan de bepaling van de kosten per product/dienst binnen een organisatie om het overeenkomstig resultaat (winst/verlies) van het product of dienst te kunnen bepalen. Het is immers niet evident dat alle diverse producten/diensten een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsresultaat.  Centraal hierbij staan hierbij de verschillende kostensoorten (vaste, variabele, ...) en de kostencalculatiesystemen. Daarnaast wordt een inzicht gegeven in budgettering en planning, hun belang in de onderneming en de bijhorende ‘best practices, qua aanpak. Dit alles wordt ook ondersteund door een praktische business case.

 

Kostprijs

Je hebt de mogelijkheid om in te schrijven voor:

1 module (= 3 opleidingsonderdelen) € 1.200 (excl. BTW)
1 opleidingsonderdeel € 500 (excl. BTW)

Per inschrijving heb je recht op twee examenkansen. Inbegrepen zijn de kosten voor syllabi (niet de handboeken), koffie en broodjes en de evaluatiesessies. Niet inbegrepen zijn eventuele externe activiteiten.

U kunt gebruik maken van de KMO-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld. Meer info >

 

Meer info

Inschrijven