Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Studienamiddag Gerechtelijke bemiddeling

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studienamiddag Gerechtelijke bemiddeling

PRAKTISCH

15 dec 2016 13.00 uur - 17.25 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


CONTACTPERSOON

Prof. dr. Eric LANCKSWEERDT

32-11-269020

eric.lancksweerdt@uhasselt.be


Sedert 2005 kan een bemiddeling plaatsvinden tijdens civiele gerechtelijke procedures (de “gerechtelijke bemiddeling”). Van deze mogelijkheid wordt tot nu toe relatief weinig gebruik gemaakt, niettegenstaande zij aantrekkelijke perspectieven biedt. Tijdens een studienamiddag die doorgaat op 15 december 2016 zal de gerechtelijke bemiddeling op een veelzijdige wijze in de kijker worden gezet: inzichten vanuit de wetenschap worden gecombineerd met praktische toelichting over concrete projecten, de juridische en de niet-juridische invalshoek komen aan bod, de bestaande situatie wordt scherp gesteld en toekomstmogelijkheden worden verkend.

De studienamiddag start met een algemene inleiding op de gerechtelijke bemiddeling waarin ook dieper wordt ingegaan op de verhouding tussen rechtspraak, bemiddeling en minnelijke schikking. Daarna worden de resultaten van twee wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd:  enerzijds een grootschalige bevraging omtrent de mogelijkheden en knelpunten van de gerechtelijke bemiddeling, anderzijds de trajectbemiddeling volgens het Fittif-onderzoek. Na de pauze komen vier praktische projecten in beeld. Zij illustreren hoe rechtbanken de doorverwijzing naar bemiddeling concreet vorm kunnen geven en hoe een samenwerking tussen rechtbanken en bemiddelaars op poten kan worden gezet. De dag wordt afgerond met een panelgesprek rond de vraag: wat is nodig om gerechtelijke bemiddeling te stimuleren?

 

De deelnemers ontvangen een verslagboek van die Keure met alle bijdragen van de studienamiddag.

Programma

Tijdstip

Topic

12.45 uur

Onthaal met koffie en thee

13.15 uur

Verwelkoming door de voorzitter
Mevrouw Liesbeth Devriendt, erkend bemiddelaar en docent Odisee Hogeschool

13.20 uur

Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures: waarom, hoe en waarheen?
Prof. dr. Eric Lancksweerdt, hoofddocent UHasselt, erkend bemiddelaar

13.50 uur

Justitie en bemiddeling: een bevraging omtrent de mogelijkheden en knelpunten van de gerechtelijke bemiddeling
Mevrouw Wendy Hensen, doctoraatsbursaal UHasselt

14.30 uur

Trajectbemiddeling volgens het FittiF-onderzoek: een pad richting meer doordachte oplossingswegen
Mevrouw Sofie Raes, doctoraatsbursaal Instituut voor Familierecht UGent
De heer Thibaut Demeyere, doctoraatsbursaal Family lab UGent

14.50 uur

Pauze met Limburgse vlaai

15.20 uur

Interessante voorbeelden over de praktische organisatie van bemiddeling bij de rechtbanken

 • Het initiatief van Medvocat VZW met de permanenties van bemiddelaars voor Oost- en West-Vlaanderen
  De heer Dirk Van de Gehuchte, advocaat, erkend bemiddelaar
 • Trajectbemiddeling bij de familierechtbank in Kortrijk
  Mevrouw Sabien Brusselmans, leidend familie- en jeugdrechter rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
  De heer Stefaan Bonte, advocaat, erkend bemiddelaar
 • Het project doorverwijzen naar bemiddeling bij de rechtbank van Koophandel te Brussel
  Mevrouw Anne-Marie Witters, rechter bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
 • Het inbedden van bemiddeling in de werking van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg
  Mevrouw Elisabeth Raskin, ondervoorzitter rechtbank eerste aanleg Limburg, Afdeling Tongeren

16.20 uur

Panelgesprek o.l.v. Mevrouw Liesbeth Devriendt over de vraag: wat is er nodig om gerechtelijke bemiddeling te stimuleren? Met:

 • Mevrouw Elisabeth Raskin, ondervoorzitter rechtbank eerste aanleg Limburg, Afdeling Tongeren
 • Mevrouw Veerle Vangheluwe, erkend bemiddelaar, ondervoorzitter van de federale bemiddelingscommissie
 • Mevrouw Irene Dijkmans, advocaat, erkend bemiddelaar, lid van de federale bemiddelingscommissie

 

17.20 uur

Slotwoord door de voorzitter
Mevrouw Liesbeth Devriendt, erkend bemiddelaar en docent Odisee Hogeschool

 

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Donderdag 15 december 2016 van 13.15 uur tot 17.25 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

 

Inschrijvingsgeld
De prijs bedraagt € 150 excl. btw en omvat deelname studiedag, documentatie, verslagboek en koffie met gebak

Permanente vorming

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd goedgekeurd (3,5 uur - 16/242110).
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies is goedgekeurd (4 juridische punten).
De erkenning van de permanente vorming voor bemiddelaars werd goedgekeur door de federale bemiddelingscommissie (3 uur permanente vorming).

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is goedgekeurd.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.